Gå direkt till innehåll
Tidö Lindö, 22 år med LPS-tryckavloppssystem

Nyhet -

Tidö Lindö, 22 år med LPS-tryckavloppssystem

Hur länge kan en pump i ett LPS-tryckavloppssystem nöta på och gå utan att den behöver, varken underhåll eller service? För att få svar på frågan åkte vi, (Leif Norelius och Annika Öhrner från Skandinavisk Kommunalteknik), till Västerås som har haft ett LPS-tryckavloppssystem i drift i över 22 år, för cirka 330 fastigheter på Tidö Lindö. 

Tidö Lindö är en ö i Mälaren som ligger cirka en mil sydväst om Västerås. På ön finns både permanent- och fritidsboende. I slutet av 1980-talet började de enskilda avloppslösningar som fanns i bruk på ön att förstöra grundvattnet.

Efter ett åläggande från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick Mälarenergi, som är ansvariga för vatten- och avlopp i Västerås kommun, i uppdrag att lösa avloppsfrågan på Tidö Lindö.

Mälarenergi har alltid intresserat sig för att lösa VA-frågor med det som passar bäst för ett specifikt område, ur ett miljövänligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. De ligger i framkant vad gäller VA-utveckling och har stort fokus på kunderna. Då, 1990, med ett åläggande från Miljö- och Hälsa, kunde Mälarenergi konstatera att ett självfallssystem inte var en gångbar lösning för Tidö Lindö. Det hade blivit för stor åverkan på miljön och kostat alldeles för mycket. Istället sneglade man på hur andra kommuner hade löst vatten- och avlopp i liknande områden som Tidö Lindö och kom då i kontakt med Nacka kommun i Stockholm som hade använt sig av LPS-tryckavloppssystem. Kunde det möjligen vara en bra lösning?

Tidö Lindö kom att bli Västerås kommuns första tryckavloppsystem och man kan konstatera 22 år senare att det har varit ett mycket framgångsrikt projekt. Fortfarande finns det många fastigheter på Tidö Lindö som har samma pump sedan starten utan ett enda driftstopp.

Vi pratar med Michael Hedman, servicechef på EA GRUPPEN i Västerås, som har varit ansvarig för service och underhåll på systemet sedan start. Hur fungerar LPS-systemet egentligen efter 22 år? Är det verkligen så bra?

”LPS-systemet fungerar mycket bra”, bekräftar Michael och fortsätter; ”Det är inte särskilt många störningar. I genomsnitt inträffar en störning per fastighet vart 10-12 år och då är allt inräknat, från nerspolade strumpor till tjälskador. En kund ska få hjälp samma dag som vi får ett eventuellt larm”, berättar Michael. ”För att kunna ge boende bra service, har vi byggt upp ett utbytessystem. Vi lyfter ut en pump som har larmat ur pumpstationen och sätter dit en fungerande pump från utbytessystemet. Vi gör underhåll och service på den pump vi har lyft ut ur pumpstationen och återför den till utbytessystemet. Men, som sagt, ännu efter 22 år finns många LPS-pumpar på Tidö Lindö som inte har larmat en enda gång. De har gått sedan starten”.

Är det bara pumpen som gör att tryckavloppssystemet fungerar så bra? frågar vi Michael. Pumpen är naturligtvis hjärtat i systemet fastställer Michael, men tillägger att det naturligtvis finns andra faktorer som är nödvändiga i ett tryckavloppssystem. Även brukarens beteende och installationen har stor betydelse. Michael berättar om en mycket noggrann VA-kontrollant vid namn ”Holgerson” som var ansvarig från kommunen att se till att systemet installerades på rätt sätt på Tidö Lindö i början på 1990-talet. Även Leif Norelius minns kontrollant Holgerson med stor respekt för hans kunskap. Kontrollant Holgerson såg till att de första cirka 220 pumpstationerna blev korrekt installerade, vilket i sin tur satte standarden på de senare installationerna.

Tidö Lindö är helt enkelt ett mycket bra installerat system, från fastighetsägarens pumpstation till tryckledningens släppunkt, bekräftar Birger Wallsten på Mälarenergi. De goda drifterfarenheterna har medfört att Mälarenergi har valt LPS-systemet för ett antal andra områden som Mälarenergi har ansvar för.

Kontaktpersoner:

Leif Norelius, Skandinavisk Kommunalteknik
leif.norelius@kommunalteknik.se

Annika Öhrner, Skandinavisk Kommunalteknik
annika.ohrner@kommunalteknik.se

Birger Wallsten, Mälarenergi

birger.Wallsten@malarenergi.se


Ämnen

Kategorier

Tryggt och säkert! LPS-tryckavloppssystem från Skandinavisk Kommunalteknik.

Skandinavisk Kommunalteknik AB är Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Företaget är specialiserat på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Skandinavisk Kommunalteknik marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS tryckavloppssystem i Skandinavien. LPS är överlägset vid: strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng och vid glesare bebyggelse.

Skandinavisk Kommunalteknik
Reprovägen 5, Box 1444
183 14 Täby
Sverige