Gå direkt till innehåll
Trosa Kommun satsar på Öbolandet. Nu finns kommunalt vatten och avlopp

Nyhet -

Trosa Kommun satsar på Öbolandet. Nu finns kommunalt vatten och avlopp

Bara en bro bort från Trosa hamn och den pittoreska stadskärnan ligger Öbolandet. Närheten till Trosa stad har säkert haft en hel del att göra med att fler och fler väljer att bli permanenta i de fastigheter som tidigare enbart var fritidshus. Trosa kommun har därför gjort stora investeringar för de boende. Det är inte bara vägar med gatubelysning som har iordningsställts. Nu har även kommunalt vatten och avlopp dragits in till de boende på ön.

Öbolandet är ett vattenkänsligt område. Det finns cirka 300 anslutna till det kommunala VA-nätet på ön, både permanenta och fritidsboende. När området skulle exploateras anlitade Trosa kommun en extern konsult för att göra en VA-utredning. Utredningen visade att ett konventionellt självfallssystem hade blivit för dyrt, främst på grund av att schaktkostnaderna skulle ha skjutit i höjden. Öns topografi och närheten till vattnet gjorde att man valde LPS-tryckavloppssystem.

Så här fungerar tryckavloppssystemet

Det är just i områden med kuperad terräng, eller långa avstånd och nära vatten som tryckavloppssystemen är enastående ur ett ekonomiskt, miljömässigt och tekniskt sätt. Systemet innebär i korthet att spillvattnet leds via en självfallsledning från brunn och avlopp in i en pumpstation som är installerad vid varje fastighet. Från pumpstationen trycks sedan avloppet vidare via en tryckledning in i det kommunala ledningsnätet. Delar av systemet på Öbolandet är grunt förlagt och därmed frostskyddat, andra delar av ledningsnätet ligger på frostfritt djup.

LPS-pumpar även på Trosa Havsbad & Camping

SKT talade med Björn Folkesson som är campingföreståndare på Trosa Havsbad och Camping. Anläggningen är mycket populär och har haft över 1200 besökare som mest under en säsong. Med så många besökare krävs det att serviceområdena med toaletterna och duschar fungerar. Att campingen är så välskött och omtyckt kan man läsa i recensionerna där inte bara anläggningen får ett fint erkännande, personalen får också stort beröm. Det gör mycket till att slippa underhålla de 6 pumpstationer som är stommen i tryckavloppssystemet på campingen. Systemet fungerar klanderfritt konstaterar Björn nöjt.

Ämnen

Tryggt och säkert! LPS-tryckavloppssystem från Skandinavisk Kommunalteknik.

Skandinavisk Kommunalteknik AB är Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Företaget är specialiserat på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter. Skandinavisk Kommunalteknik marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS tryckavloppssystem i Skandinavien. LPS är överlägset vid: strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng och vid glesare bebyggelse.

Skandinavisk Kommunalteknik
Reprovägen 5, Box 1444
183 14 Täby
Sverige