Gå direkt till innehåll
Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Götenehus

Pressmeddelande -

Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Götenehus

Skandinaviska Områdesskydd platsbygger ett 300 meter långt bullerskydd med glaspartier åt Götenehus, invid deras nybyggda bostadsområde i Ormbacka i Järfälla. 

– Det blir ett gediget plank i djurgårdsgrön färg som kommer att smälta fint in i omgivningen, säger Robert Jansson som är projektledare på Skandinaviska Områdesskydd.

Götenehus uppförde under hösten 24 nya kedjehus i Järfälla, och nu återstår arbetet med den yttre miljön. Skandinaviska Områdesskydd har lång vana av platsbyggda bullerskydd och ser fram emot projektet.
– Götenehus är en av Sveriges ledande hustillverkare och det är tydligt att de tar ett stort ansvar inte bara för de hus som byggs utan också för den omedelbara närmiljön. Vi har haft ett bra samarbete ända från början, säger Robert Jansson.

Ökad efterfrågan på bullerskydd

Boverkets riktlinjer för nya bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik säger att yttre åtgärder bör utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. I takt med allt tätare bebyggelse ökar efterfrågan på bullerskydd, och frågor om människors hälsa är central i de bedömningar som görs vid planering och byggande av bostäder.
– Buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en bra livskvalitet. Med bullerskydd kan vi idag på ett ganska enkelt och snabbt sätt göra stora förändringar i ljudbilden, säger Robert Jansson.

Byggstart vecka 12

Det nya bullerskyddet byggs i trappade sektioner på som lägst 2,50 meter. Planket kommer att gå omlott längs en cykelbana invid vägen. Järfälla kommun har godkänt bygglovet och bygget av bullerskyddet startar vecka 12 och planeras pågå under åtta veckor.


p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Times}

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd. Vi bygger bullerplank och monterar glasräcken, smidesstaket, stängsel, stålnätspaneler, palissader och de flesta andra sorters områdesskydd. Vi är en rikstäckande och fristående totalentreprenör med bred kompetens inom såväl montage som installation av grindmotorer och staketlarm, och erbjuder också ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom vår E-handel Stängselbutiken. Skandinaviska Områdesskydd levererar material till hela Sverige och våra kunder är privatpersoner, föreningar, kommuner, byggbolag, kommuner, ambassader och statliga institutioner.

På Skandinaviska Områdesskydd jobbar montörer, montageledare, säljare, installatörer, lagerpersonal och administrativ personal tätt tillsammans för att hela tiden utvecklas, och sedan företaget startades 2005 har vi utfört fler än 5000 montage runt om i landet. För oss är kundservice, pålitlighet och kvalitet hjärtefrågor och något vi strävar efter att förmedla i varje kontakt.

Kontakter

Jenny Ekman

Jenny Ekman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0708-519 419

Johan Diseus

Presskontakt Försäljningschef 08-408 075 06

Relaterat innehåll

Vi kan stängsel, grindar och staket

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd. Vi bygger bullerplank och monterar glasräcken, smidesstaket, stängsel, stålnätspaneler, palissader och de flesta andra sorters områdesskydd. Vi är en rikstäckande och fristående totalentreprenör med bred kompetens inom såväl montage som installation av grindmotorer och staketlarm, och erbjuder också ett stort utbud av produkter med hög kvalitet genom vår E-handel Stängselbutiken. Skandinaviska Områdesskydd levererar material till hela Sverige och våra kunder är privatpersoner, föreningar, kommuner, byggbolag, kommuner, ambassader och statliga institutioner.
På Skandinaviska Områdesskydd jobbar montörer, montageledare, säljare, installatörer, lagerpersonal och administrativ personal tätt tillsammans för att hela tiden utvecklas, och sedan företaget startades 2005 har vi utfört fler än 5000 montage runt om i landet. För oss är kundservice, pålitlighet och kvalitet hjärtefrågor och något vi strävar efter att förmedla i varje kontakt.