Nyhet -

30 000 skånska barn lever i fattigdom

Det finns barn i Sverige som inte får tillräckligt med mat. Fattigdom syns inte alltid utanpå, men kan märkas i ett ekande kylskåp. Därför drar Skåne Stadsmission igång ett upprop för barns rätt till ett liv utan fattigdom och hemlöshet.

I Skåne finns nästan 30 000 barn i familjer som inte har så att det räcker till sådant som mat, kläder, lek och fritid, försäkringar och boende, enligt SCB. I Malmö rör det sig om 11 331 barn, i Helsingborg om 2 925 barn och i Kristianstad om 1 814 barn.

Totalt i Sverige finns 44 000 familjer som lever i långvarig fattigdom, vilket innebär att de lever i familjer som de senaste tre åren (2015-2017) haft en gemensam inkomst efter skatt som inte räcker till det nödvändigaste.

Skåne Stadsmissions mål är att utrota fattigdom och hemlöshet, och det målet menar vi att alla politiker i Skåne måste jobba med - det har Sverige skrivit under genom de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Om du vill vara med och kämpa för vårt mål hoppas vi att du vill skriva under vårt upprop, som kommer att skickas till skånska politiker:

UPPROP: INGET BARN SKA SAKNA ETT HEM

Jag kräver att skånska politiker ser till att inga barn i Skåne behöver leva i hemlöshet och fattigdom.

Jag vill att:

  • Alla barn ska ha tak över huvudet och tillräckligt att äta.
  • Barnperspektivet ska finnas med i alla beslut som fattas i min kommun.
  • Barns trygghet och säkerhet ska stå i fokus när en familj får boendestöd.
  • Inget barn ska vräkas från sitt hem.

Skriv under här!

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • fattigdom
  • medmänsklighet

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Eva Emmelin

Presskontakt Kommunikatör Kommunikation, media 0766-47 15 25

Relaterat innehåll