Gå direkt till innehåll
Samproduktionsbidraget från Europe Beyond Access ska stödja ny innovativ scenkonst.
Samproduktionsbidraget från Europe Beyond Access ska stödja ny innovativ scenkonst.

Pressmeddelande -

Ansökan öppen för Europe Beyond Access samprodukionsbidrag

Europe Beyond Access, världens största projekt för att stödja scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer, vill krossa glastaket inom scenkonsten. Nu kan scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer och söka samproduktionsbidrag för nya konstnärliga verk baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse. Sista ansökningsdag är den 19 maj 2024.

Inom den europeiska scenkonsten tänjer scenkonstnärer med funktionsvariationer på formens gränser och är en avgörande kreativ kraft för publik, scenkonstnärskollegor och scenkonstbransch. Europe Beyond Access stöttat deras arbete sedan 2018. 2023 fick projektet ny finansiering av Europeiska unionens program Kreativa Europa för ytterligare fyra år, från 2024 till 2027.

Den andra generationen av projektet drivs av ett utökat konsortium bestående av 10 högprofilerade europeiska kulturorganisationer: Skånes Dansteater (Sverige), Holland Dance Festival (Nederländerna), Onassis Stegi (Grekland), Oriente Occidente (Italien), Kampnagel – Internationales Zentrum für schönere Künste (Tyskland), CODA Oslo International Dance Festival (Norge), Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (Polen), Project Arts Centre (Irland), Mercat de les Flors (Spanien), Culturgest – Fundação CGD (Portugal).

British Council (Storbritannien), som initierade och ledde det första programmet Europe Beyond Access 2018-2023, är nu associerad partner.

TILLGÄNGLIG ANSÖKAN

Nu öppnar ansökan för samproduktionsbidrag för nya konstnärliga verk baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse. Genom denna open call vill konsortiet stödja scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer att skapa innovativa verk av hög konstnärlig kvalitet.

Information om open call finns på 11 språk och 13 teckenspråk och tack vare ett tillgänglig ansökningsformulär kan scenkonstnärer ansöka skriftligen på sitt eget språk, via ljudinspelning eller på teckenspråk via video.

VAD VI ERBJUDER

Europe Beyond Access erbjuder samproduktionsbidrag på mellan 15 000 och 40 000 EUR. Vi erbjuder dessutom möjlighet att presentera verk på minst två av EBA-medlemmarnas scener, bolag eller festivaler.

VEM KAN SÖKA

Om du definierar dig själv som döv eller med funktionsvariation har du rätt att söka.

EBA:s samproduktioner ska ledas av en eller flera ansvariga scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer. Alternativt kan produktioner ledas av kollektiv där scenkonstnärer med funktionsvariationer finns på likvärdiga ledarpositioner.

Ansökan ska göras av den (eller de) ansvariga scenkonstnären (scenkonstnärerna) som är döv(a) och/eller har funktionsvariationer, eller av dem som arbetar kollektivt.

Ansvarig(a) scenkonstnär(er) måste ha tidigare erfarenhet av att skapa verk i ett lokalt, nationellt eller internationellt sammanhang.

Förslag kan lämnas av oberoende scenkonstnärer med eller utan producent eller produktionsstöd, men också av scenkonstnärer som arbetar med etablerade kompanier.

Vi är öppna för projektförslag som redan har – eller kommer att ha – andra samproducenter eller stöd från andra källor. Vi kommer att fråga dig om det i ansökningsförfarandet.

Scenkonstnärer måste vara bosatta i ett EU-land eller något av följande länder: Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz, Turkiet, Tunisien, Storbritannien och Ukraina.

VIKTIGA DATUM

Sista ansökningsdag för den första etappen är den 19 maj 2024. Efter denna deadline kommer de projekt som valts ut att gå in i en period av idéutveckling och diskussion med EBA-partnerna. Därefter kommer de sökande att lämna in en mer detaljerad ansökan i september 2024. Minst tre nya konstnärliga produktioner eller projekt kommer att få stöd.

VAD VI LETAR EFTER

1) Vi vill hjälpa scenkonstnärer att göra mer ambitiösa och innovativa verk. Det kan till exempel vara en första internationell produktion och/eller innehålla flera samarbetsparter. Förslag ska emellertid vara genomförbara och utgöra nästa naturliga steg i din praktik eller karriär.

2) Vi letar efter nya verk som kan presenteras på minst två av EBA-medlemmarnas scener eller festivaler. Vi är flexibla med hur verken kan presenteras, men de måste lämpa sig för att visas på olika platser.

3) Vi letar efter nya idéer och projekt som leds konstnärligt av scenkonstnärer som är döva och/eller har funktionsvariationer. Vi letar efter projekt som är baserade på danspraktik, koreografi eller rörelse, eller på tvärkonstnärliga projekt som utforskar kropp och rörelse.

4) Vi letar efter projekt som presenteras på en scen eller i ett alternativt format (till exempel film, installation eller platsspecifikt).

5) Vi letar efter projekt som håller högsta konstnärliga kvalitet. Inlämnade idéer och projekt kan vara i olika stadier av utveckling men får ännu inte vara i produktion.

Det finns två separata dokument som ger dig mer information: själva open call-dokumentet och ansökningsanvisningar för samproduktioner.

Intresseanmälan måste inlämnas via den avsedda plattformen. Du kan ansöka skriftligt, med ljudfil eller inspelat teckenspråk. Ansökningsplattformen är specialutformad för att vara tillgänglig. Med den kan ansökningar lämnas skriftligt, som ljudfil eller teckenspråksvideo.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Skånes Dansteater är en institution i rörelse, Sveriges enda oberoende dansinstitution med ett danskompani baserat i Malmö. Genom att erbjuda en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle. Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och människorna i den värld vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida dansen. Skånes Dansteater ägs av Region Skåne.

Kontakter

Jessica Widegren

Jessica Widegren

Presskontakt Kommunikationschef Pressansvarig Marknad och press 0705 400 927

Relaterat innehåll

Upptäck din inre dansare

Skånes Dansteater är en institution i rörelse, Sveriges enda oberoende dansinstitution med ett danskompani baserat i Malmö. Genom att erbjuda en mångfald av relevanta och utvecklande upplevelser bidrar vi till ett socialt hållbart samhälle. Vi arbetar i nära dialog med konsten, kulturen och människorna i den värld vi alla delar för att fler ska upptäcka kraften i den samtida dansen. Skånes Dansteater ägs av Region Skåne.

Skånes Dansteater
Östra Varvsgatan 13 A
200 10 Malmö