Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2013 – ett bra år för Skånetrafiken

2013 har varit ett bra år för Skånetrafiken. Ekonomin är i balans och intäkterna ökar. Och för fjortonde året i rad ökar resandeutvecklingen och i år stannar den på totalt 3 %, där Pågatågen står för den största ökningen.  Det negativa är att punktligheten i tågtrafik, som i början av året hade en positiv trend, tyvärr under hösten pekar nedåt, mycket beroende på utmaningar i infrastrukturen.

Resultatet för helåret 2013 blir 214 miljoner SEK bättre än budget och Skånetrafikens totala omsättning för 2013 landar på 4,5 miljarder SEK.

-  Efter ett antal år med negativt ekonomiskt resultat för Skånetrafiken har detta nu vänts till ett positivt resultat. Detta är mycket viktigt och ger en stabil plattform för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i Skåne, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken

Resandeutveckling 2013
Antalet resor ökade under 2013 med 3 % till 152,2 miljoner resor. Stadsbuss ökade med 2,4 %, däremot minskar resandet med regionbuss med 1,4 %. På tågsidan ökade Pågatågen mest med hela 9,1 % medan Öresundstågen landade på en ökning med 5.4 %. Även över Bron ökar resandet med  4,2 %. För Serviceresor är resultatet ett minskat resande med 2,6 %.

-  Det är glädjande att våra Pågatåg är så populära bland skåningarna och vi ser också med stor tillförsikt fram emot de satsningar vi nu gör i nordöstra Skåne under 2014, med nya stationer och utbyggd tågtrafik samt vår satsning på Pågatågexpress, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Punktligheten 2013
Punktligheten var på väg upp under första delen av 2013 men under andra delen märks en försämring. Detta gör att punktligheten för Pågatåg och Öresundståg slutar på 83 % respektive 80 % att jämföra med 2012 då siffrorna var 85 % respektive 82 %.  För regionbuss ligger punktligheten på 80 % vilket är samma som under 2012 och för stadsbusstrafiken så har punktligheten sjunkit 1 % från 87 % till 86 % 2013. Punktligheten mäts inom Skånetrafiken enligt princip +/- 3 minuter på varje tidsangiven hållplats eller station, vilket är en tuffare nivå än vad Trafikverket mäter på nationell nivå.

-  Vi behöver tillsammans med våra trafikföretag, Trafikverket och kommunerna lyfta frågan kring punktlighet. Mycket kan göras i form av framkomlighetsåtgärder i våra städer med separata busskörfält etc. Men vi behöver också ett bättre arbetssätt och mer medel för att jobba med infrastrukturen på järnvägen, avslutar Henrik Dagnäs.

För ytterligare information, kontakta;
Henrik Dagnäs, trafikdirektör Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 32

Ulrika Mebius, press och informationschef Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 03


Ämnen

Regioner


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Joakim Borgudd

Joakim Borgudd

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Jennie Hohenthal

Jennie Hohenthal

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Anna Rundblad

Anna Rundblad

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03

Verksamhetsjouren

Presskontakt Verksamhetsjouren Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00