Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

63 % av de skånska kollektivtrafikresenärerna nöjda med sin trafik

Idag presenteras resultatet av den årliga och återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Barometern görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet, och resultatet pekar på att 63 % av de som reser kollektivt är nöjda eller mycket nöjda med sin trafik. Riksgenomsnittet ligger på 61 %.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5.

Undersökningen mäter både de som faktiskt reser kollektivt och hur allmänheten ser på kollektivtrafiken och för de som reser landar alltså Skånes resultat i år på 63 %, att jämföra 2012 då resultatet var 62 %. 29 % har svarat att de har ett neutralt förhållningsätt till Skånetrafiken och 8 % är mindre eller inte alls nöjda, oc h 63 % är då nöjda eller mycket nöjda.

Tittar man på vad allmänheten tycker så blir resultatet i Skåne 54 % jämfört med riksgenomsnittet på 50 %, även här höjer sig Skånes resultat jämfört med 2012 då siffran var 51 %.

I undersökningen mäter man också hur resenären upplevde sin senaste resa. Här är 81 % av de skånska resenärerna nöjda eller mycket nöjda, Riksgenomsnittet ligger på 80 %. Även för 2012 var siffran för Skåne 81 %.

-  Sedan 2012 har skånsk kollektivtrafiken en positiv och uppåtgående trend vilket känns mycket bra, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafiken har under 2013 förbättrat 14 av totalt 20 kvalitetsvärden som mäts i undersökningen. Till exempel så har kundernas upplevelse av bemötandet från tågvärdar och förare förbättrats från 69 % 2012 till 71 % 2013.

-  Skånsk kollektivtrafik ökar för fjortonde året i rad och under 2013 ger våra resenärer oss bättre betyg inom en rad områden som kvalitet och bemötande. Andelen resenärer som kan tänka sig att rekommendera andra att börja resa kollektivt har också ökat, säger Henrik Dagnäs.

Marknadsandelen för kollektivtrafiken i Sverige fortsätter att öka visar Kollektivtrafikbarometern.  2013 års siffror visar att marknadsandelen ökat med 3 % sedan 2010 och trenden syns över hela landet men är särskilt tydlig i storstadsregionerna.

-  Sedan 2009 har marknadsandelen för skånska kollektiva resor ökat med 4 % till nuvarande nivå - 24 %. Vi har ett långsiktigt mål att nå 40 % marknadsandel senast år 2030, vi är på rätt väg, avslutar Henrik Dagnäs.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03


Ämnen

Regioner


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Joakim Borgudd

Joakim Borgudd

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Jennie Hohenthal

Jennie Hohenthal

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Anna Rundblad

Anna Rundblad

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00