Skip to main content

Bussförare, tågvärdar och fordon får höga betyg i Skånetrafikens senaste kvalitetsmätning

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 12:00 CET

− Vi arbetar tillsammans med trafikföretagen och uppmuntrar lokala satsningar, det gör skillnad, säger Björn Wedeby, affärsutvecklare på Skånetrafiken, när han kommenterar det positiva resultatet från höstens mätning.

Två gånger om året får Skånetrafikens kunder betygsätta regionbussarna, stadsbussarna, Pågatågen och Öresundstågen (mäts separat*) på en skala från 0 till 10 utifrån ett antal kriterier. Den totala kundnöjdheten, oavsett trafikslag, blev 7,55 i höstens kvalitetsmätning (vårens betyg var 7,22). De områden som ökar mest jämfört med våren är, för buss: uppträdande, fordonens skick och framförande. För Pågatågen ökar betyget mest på ersättningstrafiken och på fordonens skick.

Personalen får höga betyg
Trafikföretagen har gjort aktiva insatser för att förbättra bemötande och framförande av fordon. Det har resulterat i mycket höga betyg för bussförare och tågvärdar.

Regionbussarnas förare får 8,3 för uppträdande och 8,1 på framförande. Stadsbussarnas förare får 8,0 för uppträdande och 7,7 för framförande. Pågatågens tågvärdar ligger fortsatt stabilt högt med betyget 8,3. Tågvärdarna på Öresundstågen* får betyg 7,46.

− För att nå över 8 krävs det att vi har kundens förtroende. Vi märker också att våra nya incitamentsavtal, där trafikföretagen kan få bonus om de får höga kundbetyg, börjat ge resultat, säger Björn Wedeby.

Satsning på fordonen
Många nya bussar är en förklaring till att betygen på fordonen överlag ökat rejält jämfört med våren (siffror inom parentes). Regionbussarna får betyg 7,4 (6,9), stadsbussarna 7,2 (6,9), Pågatågen 7,4 (6,9).

Skånetrafiken fortsätter förbättra verksamheten i nära samarbete med trafikföretagen, för att behålla och ytterligare höja kundbetygen.

− Tillsammans med Arriva har vi till exempel tagit fram en åtgärdsplan för att förbättra städningen på Pågatågen, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare för tågtrafiken på Skånetrafiken.

I Öresundstågens egen mätning* får fordonen betyg 6,50 (6,62).

− Öresundstågen har blivit slitna och det märks i kundernas betyg. I år har vi avsatt pengar till ny stoppning i säten och till renovering av toaletter och golv, berättar Mats Ohlsson.

Förbättringar
Trots bra betyg överlag slår sig inte Skånetrafiken till ro. Särskilt tre områden kan bli mycket bättre, enligt Björn Wedeby:

− Det gäller information, punktlighet och fordonens skick, här vill vi över 7,5. För att nå dit arbetar vi med tät uppföljning och förbättringsåtgärder tillsammans med trafikföretagen. Nya incitamentsavtal, där trafikföretagen är med och påverkar kvalitet, marknadsföring och tidtabeller, kommer också göra skillnad.


Totalt betyg per trafikslag hösten 2013 (våren inom parentes)

Stadsbuss: 7,52 (7,24)
Regionbuss: 7,75 (7,42)
Pågatåg: 7,47 (7,13)
Öresundståg*: 6,77 (6,93)

Fakta
Kvalitetsmätningen genomförs två gånger om året under cirka tio veckor på våren och tio veckor på hösten. Enkäterna delas ut ombord och kunderna ombeds att betygsätta den tur som de befinner sig på utifrån ett antal kriterier. Betygskalan är från 0 till 10, där 0 är mycket dåligt och 10 mycket bra. Syftet är att mäta hur kunderna upplever kvaliteten och servicen ombord samt utifrån denna kunskap göra kvalitetshöjande åtgärder. Hösten 2013 samlades 14 286 enkäter in på stadsbussar, regionbussar och Pågatåg. Kvalitetsområden som mäts på bussarna är punktlighet, uppträdande, information, framförande och fordon. Kvalitetsområden på Pågatågen är punktlighet, information, tågvärdar, fordon och ersättningstrafik.

*Öresundstågen mäts separat. Kvalitetsområden som mäts på Öresundstågen är punktlighet, information, tågpersonal, fordon och ersättningstrafik.


För ytterligare information, kontakta Skånetrafiken:

Björn Wedeby, affärsutvecklare buss, Skånetrafiken
Telefon: 0451-288530

Mats Olsson, affärsutvecklare tåg, Skånetrafiken
Telefon: 0451-288596


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se