Gå direkt till innehåll
Catharina Elmsäter-Svärd diskuterar Skånska infrastrukturfrågor

Pressmeddelande -

Catharina Elmsäter-Svärd diskuterar Skånska infrastrukturfrågor

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besöker Malmö och Hässleholm onsdagen den 17 april. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat Skånes roll som transitlän och vilka krav det ställer på vårt framtida transportsystem.

Regeringen pekade i december ut Skåne som ett transportnav av nationellt intresse i direktiven inför nästa stora infrastrukturpaket 2014–2015. Hälften av allt gods som kommer till Sverige passerar Skåne, här finns en betydande arbetspendling, en kollektivtrafik som vuxit kraftigt men som har flaskhalsar som behövs lösas.

– Skånes infrastruktur står inför stora utmaningar. Regeringens tydliga signal att Skåne är ett priorieterat län i infrastrukturpaketet ger mig gott hopp om att vi ska kunna lösa dem, säger landshövding Margareta Pålsson.

Medier har möjlighet att möta Catharina Elmsäter-Svärd vid två tillfällen.Det första sker under en rundvandring i hamnområdet i Malmö. Hamnens säkerhetsföreskrifter kräver en förhandsanmälan till ann-nina.finne@lansstyrelsen.se senast tisdag den 16 april kl. 12.00

Datum: Onsdagen 17 april
Tid: kl. 09:45
Plats: CMP, Copenhagen Malmö Port, Terminalgatan 18

Det andra tillfället sker på Skånetrafiken i Hässleholm.
Tid: kl 15.30
Plats: Andra Avenyn 7, Hässleholm 

För ytterligare information
Ann-Nina Finne, Länsstyrelsen, tel 070-5933 741

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Kristian Ördell

Kristian Ördell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Pressenheten Skånetrafiken Presstjänst 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 465 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Skånetrafiken
Andra Avenyen 7
281 83 Hässleholm