Skip to main content

Fortsatt lågt resande med Skånetrafiken – och fler köper biljett med appen

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2020 13:10 CEST

Antalet resenärer som köper sin biljett i Skånetrafikens app har stigit procentuellt hela 2020.

Resultatet för augusti 2020 visar ett fortsatt lågt resande i den skånska kollektivtrafiken. Det bidrar till att prognosen för 2020 är ett minus på 760 Mkr jämfört med budget om man bortser från förväntat statsbidrag. Punktligheten för bussar och tåg är hög och fler och fler väljer att köpa sin biljett i appen eller genom att blippa sitt betalkort.

Resandet med Skånetrafiken låg under augusti 41 procent lägre jämfört med samma månad 2019. Men även om resandet är fortsatt lågt behöver många resa i rusningstrafik till arbete och studier. Skånetrafiken uppmanar därför fortfarande sina resenärer att, i den mån det är möjligt, resa lite tidigare eller lite senare för att hjälpa till att jämna ut kurvan under rusningstid. På så sätt kan vi undvika trängsel ombord.

Fortsatt ansträngd ekonomi

Resultatet efter augusti är minus 483 Mkr, och biljettintäkterna ligger på minus 746 Mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret 2020 är ett minus på 760 Mkr och om vi inkluderar utlovat statsbidrag för perioden mars till juni fortsatt minus 400 Mkr.

- Vi fortsätter att prioritera att köra full trafik på morgnar och eftermiddagar då flest behöver resa. För att klara av det har vi anpassat trafiken efter resandebehovet under övriga tider. Detta förbättrar det ekonomiska läget med drygt 200 Mkr. Utan de åtgärderna hade prognosen för helår varit nära en miljard i underskott, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Användandet av appen ökar

Fler och fler skåningar väljer att köpa biljett i appen. Under augusti köpte 78 procent av Skånetrafikens resenärer själva sin biljett i appen. Det är en ökning på 6, 5 procent sedan januari. Dessutom blippar 8 procent av kunderna sitt betalkort ombord på stadsbussen. Andelen som använder det sättet att köpa biljett har ökat kontinuerligt sedan tjänsten infördes i januari 2020. Det betyder i sin tur att det bara är 14 procent som köper biljetten i en automat, på ett kundcenter eller hos ett av Skånetrafikens ombud.

– Vi är glada för att fler och fler väljer att köpa sin biljett i appen. Det är en bekräftelse på att det är en smidig och hållbar lösning som gör det enkelt att resa med Skånetrafiken. Inte minst under pandemin då våra resenärer inte behöver att stå i kö vid biljettautomater eller på våra kundcenter, säger Johan Frithiof-Karlberg, Verksamhetschef digitalisering och IT på Skånetrafiken

Hög punktlighet

Skånetrafiken har arbetat intensivt för att öka punktligheten på de busslinjer och tågavgångar där flest reser och ligger nu på höga nivåer. Den ackumulerade punktligheten för stadsbuss och regionbuss ligger på 90 procent vilket är högre än 2019. Då låg punktligheten på 84 procent för stadsbuss och 83 procent för regionbuss. Pågatågen ligger på 94 procents punktlighet och Öresundståg på 91 procent.

Även Skånetrafikens kunder har lagt märke till den ökade punktligheten visar färska siffror från de kundundersökningar som görs löpande. På frågan ”Kan man lita på att komma fram i tid med Skånetrafiken?” är det 4 procent fler som svarar ja än vid samma tid förra året.

För fler frågor kring augusti månads resultat kontakta Skånetrafikens presstjänst på 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se