Gå direkt till innehåll
I juni 2025 startar Helsingborgs nya stadstrafik

Pressmeddelande -

I juni 2025 startar Helsingborgs nya stadstrafik

På ett möte med Kollektivtrafikpresidiet Busskoll presenterades idag Helsingborgs nya stadstrafik med bland annat HelsingborgsExpressen 2 och en utbyggnad av kollektivtrafiknoden Maria station. Båda skapar förutsättningar för en fortsatt positiv stadsutveckling. Trafiken startar i juni nästa år.

– Genom den nya trafiken tar vi nästa stora steg i utvecklingen av Helsingborgs kollektivtrafik. Våra resenärer kan räkna med täta turer och hög framkomlighet med nya bekväma och utsläppsfria elbussar på HelsingborgsExpressen 2, säger Carina Zachau (M), Kollektivtrafiknämndens ordförande.

HelsingborgsExpressen 2 kommer att gå via Kungshult-Maria station-Helsingborg C och till Östra Ramlösa. Mariastaden får en koppling till den förbättrade bytesnoden Maria station, där resenärerna kommer att kunna byta mellan stadsbussar, regionbussar och tåg. Där utökas antalet dagliga turer från dagens ca 300 till över 700 vilket skapar mycket goda bytesmöjligheter för de som reser i staden eller pendlar in eller ut ur Helsingborg.

HelsingborgsExpressen 2 ersätter delar av dagens linje 2, 4 och 6. Det blir även fler förändringar i linjenätet.

– Eftersom HelsingborgsExpressen 2 kommer att köra där flera av dagens linjer går så kommer även delar av den övriga stadstrafiken att förändras. Tack vare den nya trafiken räknar vi på sikt med en årlig resandeökning i Helsingborg på drygt fem procent, säger Fredrik Schell, enhetschef Planering på Skånetrafiken.

Östra Ramlösa är ett område som kommer att växa med nya framtida bostäder. Området får alltså en högkvalitativ kollektivtrafik redan från början.

– Satsningen på HelsingborgsExpressen 2 och medförande linjeändringar gynnar väldigt många av våra invånare och resenärer i våra större bostadsområden som vuxit de senaste åren och i områden vi planerar att bygga framåt, säger Alexander Svensson (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad.

Fakta

  • · Från och med i juni 2025 kommer man på Maria station att kunna byta mellan stadsbusslinjerna HelsingborgsExpressen 2, linje 5 och 21 samt regionbusslinjerna SkåneExpresen 11, linje 220 och 224 och tåg mot Helsingborg C/Förslöv.
  • 13 nya eldrivna 18-meters ledbussar av det holländska märket Ebusco är beställda till HelsingborgsExpressen 2. De har 4 s k flexytor för barnvagn, rollator eller rullstol, 4 s k prioplatser för personer med funktionshinder och plats för 38 sittande (ca 10 fler sittplatser än HelsingborgsExpressen 1-bussarna) och 72 stående.
  • Positiva effekter av HelsingborgsExpressen 1 som startade juni 2019: Linjen har blivit en motor för stadsutvecklingen, minskad biltrafik på Drottninggatan och Järnvägsgatan, oförändrad mängd biltrafik på Helsingborgs infartsleder. HelsingborgsExpressen 1 har fått högst ”BRT-poäng” (Bus Rapid Transfer) av alla expressbusslinjer i svenska tätorter med 65 av 100 möjliga poäng.
  • Linjeförändringar: HelsingborgsExpressen 2 ersätter linje 6, linje 2 och linje 4. Linje 4 ersätter linje 3 österut. Linje 5 ersätter linje 2 norra delen och delvis linje 6. Linje 9 ersätter linje 3 i den norra delen och linje 2 i den södra delen. HelsingborgsExpressen 1 behåller sin nuvarande körväg.

Mer information
För mer information kontakta Fredrik Schell, enhetschef Planering på Affärsområde buss. Han nås via Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03 eller via press@skanetrafiken.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne, Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor –till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.

Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Kontakter

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Kristian Ördell

Kristian Ördell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Pressenheten Skånetrafiken Presstjänst 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne, Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor –till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.

Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

Skånetrafiken

Norra Stationsgatan 4A
281 48 Hässleholm

Besök våra andra nyhetsrum