Gå direkt till innehåll
Öresundståg på Malmö centralstation. Fotograf: Lasse Davidsson.
Öresundståg på Malmö centralstation. Fotograf: Lasse Davidsson.

Pressmeddelande -

Kollektivtrafiknämnden tillskriver regeringen angående intäktsbortfall på grund av nationella restriktioner

Till följd av minskade biljettintäkter på grund av pandemin har regeringen beslutat att kompensera de regionala kollektivtrafikmyndigheterna till viss del. Nivån på ersättningen är kopplat till en särskild beräkningsmodell med förlorade biljettintäkter i förhållande till justerat antal platskilometer, som i praktiken innebär att regionerna får en mindre kompensation om man justerat trafiken jämfört med tidigare år. Beräkningsmodellen tar dock inte hänsyn till de särskilda omständigheter som råder i Skåne, med restriktioner för resor till och från Danmark. Kollektivtrafiknämnden har på dagens sammanträde enhälligt beslutat att tillskriva regeringen med anledning av detta.

En rad nationella beslut i Sverige och Danmark har påverkat Skånetrafikens möjlighet att köra gränsöverskridande trafik. På grund av restriktionerna har Skånetrafiken varit tvungna att planera om trafiken till och från Danmark, men även trafiken på den svenska sidan då hela det skånska tågsystemet påverkas av faktorer så som tågvändningar och uppställningskapacitet.

Av de planerade 12 280 767 fordonskilometer som skulle ha körts i gränsöverskridande trafik har restriktionerna i såväl Sverige som Danmark medfört att 758 763 fordonskilometer inte har kunnat köras. På grund av kapacitetsbrist på Malmö C har effekterna inte kunnat begränsas till sträckan Malmö C-Köpenhamn, utan även påverkat sträckorna Malmö-Hässleholm och Malmö-Helsingborg.

I skrivelsen, som bifogas i detta pressmeddelande, lyfter kollektivtrafiknämnden fram det orimliga i att en regional kollektivtrafikmyndighet ska lida ekonomisk skada för beslut som den danska respektive svenska regeringen har fattat. Nämnden anser därför att regeringen bör tillse att de beställda fordonskilometer som inte kunnat köras på grund av nationella beslut bör räknas bort och att Region Skåne därmed kompenseras fullt ut för den gränsöverskridande trafiken.

– Vi har en helt unik trafik mellan två länder som rymmer såväl arbetspendling som fritidsresande och resande till flyget. Olika restriktioner från två olika länder har inneburit svårigheter för trafiken, inte bara över bron utan också en bit in i det skånska tågsystemet. Regeringen måste förstå våra förutsättningar och utforma regelverk som inte innebär att vi blir av med pengar på grund av deras beslut. Jag är glad att vi har en bred politisk enighet i frågan, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Det är oerhört viktigt att Skånetrafiken får ersättning för den reducerade trafik som beror på statens beslutade restriktioner. Utebliven kompensation på grund av faktorer utanför vår kontroll påverkar kollektivtrafiken i hela Skåne. Förutsättningarna är skilda i olika delar av landet och det är viktigt att ta hänsyn till eventuella gränshinder som påverkat oss i Greater Copenhagen-området under lång tid. Skåne ska inte bli dubbelbestraffat, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Pandemin har drabbat hela samhället och även påverkat kollektivtrafiken. Det är positivt att staten ger ekonomisk ersättning för det minskade resandet och att ett vidmakthållande av trafiken premieras. Dock är förutsättningarna för öresundstrafiken speciella. Den danska och svenska regeringen måste ta gemensamt ansvar och se över vilka konsekvenser det blir för öresundspendlarna när trafik begränsas samt kriterierna för ersättning, säger Andreas Schönström (S), andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Skrivelsen finns bifogad i sin helhet som pdf. 

För mer information och kommentarer:

Carina Zachau (M)
Regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
072-467 49 83

Lars Hansson (C)
Förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
072-224 08 48

Andreas Schönström (S)
Andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
070-911 68 97

Ämnen

Taggar

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Joakim Borgudd

Joakim Borgudd

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Jennie Hohenthal

Jennie Hohenthal

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Anna Rundblad

Anna Rundblad

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Relaterat material

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 465 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Skånetrafiken
Andra Avenyen 7
281 83 Hässleholm