Gå direkt till innehåll
Exempel på den tillgänglighetsanpassade interniören med varma färger, materialval och belysning. Foto: CAF
Exempel på den tillgänglighetsanpassade interniören med varma färger, materialval och belysning. Foto: CAF

Pressmeddelande -

Nu är det klart när spårvagnarna i Lund börjar rulla!

    På tisdagen den 16 april tog styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS beslut om att trafikstarten för Spårväg Lund blir den 16 augusti 2020 i samband med tidtabellsskiftet och skolterminsstarten. Den första spårvagnen levereras i mars 2020, resterande vagnar levereras därefter succesivt. Redan under våren kommer vagnarna att vara en naturlig del av gatubilden i Lund, då de genomgår ett omfattande testprogram.

    Varje dag reser 40 000 människor till och från Lund. Många av dessa ska till sjukhuset, universitetet, Ideonområdet och sedermera forskningsanläggningarna samt det nya bostadsområdet i nordost, där hälften av alla arbetsplatserna i Lund finns.

    - Jag ser fram emot en ökad framkomlighet på gatorna i Lund och kortare restider för Lundaborna, övriga besökare och pendlare. Tillsammans med Lunds kommun ska vi arbeta intensivt för att så många som möjligt ska välja att resa med Skånes första spårvagnar, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

    - Med spårvägen förbättras möjligheterna för såväl Lundabor som pendlare från andra kommuner att på ett klimatsmart, säkert och snabbt sätt ta sig kollektivt inom Lund. Det förbinder och skapar stora utvecklingsmöjligheter längs hela sträckan när spårvagnar som rymmer cirka 200 personer kan ta sig från Lund C till Brunnshög på mindre än 15 minuter, säger Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun

    I Brunnshög byggs depån där underhållet av spårvagnarna ska ske. Depån kommer att bli arbetsplats för underhållspersonal, trafikledning och förare. Rekryteringen av personal är i full gång. Inför trafikstarten ska spårvagnsförare, trafikledare och drifttekniker utbildas med start hösten 2019.

    - Vi har nu upphandlat och detaljplanerat sedan 2016 men äntligen händer det saker. Vagn har börjat tillverkas i Spanien, depåbygget är i full gång, hållplatserna byggs efterhand och snart börjar de kommande spårvagnsförarna sin utbildning. Från när den första vagnen levereras i mars nästa år måste allt klaffa i minsta detalj efter ett rigoröst testschema, men vi är väl förberedda, säger Håkan Henmyr, projektchef, Skånetrafiken.

    Redan innan trafikstarten kommer spårvägen att ha satt sin tydliga prägel på Lund. Spåren som spårvagnarna ska trafikera är i stort sett färdigställda och till sommaren skall alla markarbeten vara klara. Därefter ska anläggningen provas och driftsorganisationen tar sedan över anläggningen under hösten

    - När markarbeten för spårvägen blir klara till sommaren i år kan vi lämna gator och torg som spårvägen passerar, tillbaka till Lundaborna. Nu i juni kommer vi också att öppna den nya busshållplatsen vid Universitetssjukhuset, säger Pernilla von Strokirch, projektchef, Lunds kommun


    För mer information, kontakta

    Carina Zachau, (M) ordförande kollektivtrafiknämnden,

    nås genom Henrik Westdahl, pressekreterare, 076-887 17 67

    Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, 072-194 05 53.

    Pernilla von Strokirch, projektchef, Spårväg Lund C-ESS, Lunds kommun, 073-415 09 35

    Håkan Henmyr, projektchef, Spårväg Lund C ESS, Skånetrafiken,

    nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03    FAKTA

    Om spårvagnarna

    • Sträckan Spårväg Lund C – ESS får sju spårvagnar från spanska CAF.
    • En spårvagn är cirka 33 meter, har sex dörrar på varje sida, varav fyra dubbeldörrar och två enkeldörrar.
    • Sammanlagt har spårvagnen plats för cirka 200 resenärer, varav 40 sittande.
    • En spårvagn har ungefär samma kapacitet som fyra vanliga stadsbussar.
    • Låggolv i hela spårvagnen som gör det lätt att förflytta sig inne i spårvagnen.
    • Spårvagnen har låg instegshöjd och stannar nära plattformen vilket gör det lätt att ta sig ombord och stiga av.
    • På- och avstigning i alla dörrar.
    • Fyra rullstolsplatser i färdriktningen per fordon.
    • Det kommer att finnas USB-uttag.
    • Spårvagnarnas goda tillgänglighet är en stor fördel för alla som reser till och från bland annat Universitetssjukhuset.
    • Spårvagnarna drivs av grön el och har teknik för att återvinna bromsenergi.
    • Spårvagnarna kommer att ha den bästa konstruktionen på marknaden för att minimera elektromagnetiska fält sett till rimlig kostnad och hänsyn tagen till säkerheten.
    • Yttre design och formspråk kommer att vara i enlighet med Skånetrafikens varumärke och design guidelines

    Om trafiken

    • Linjen är 5,5 km lång med 9 hållplatser.
    • Linjen kommer att heta linje 1.
    • Att åka från Lund C till ESS med spårvagnarna kommer att ta 14,5 minuter. Medelhastigheten är 21,5 km/h.
    • Spårvagnarna kommer att trafikera alla dagar mellan kl 05–24, fredag och lördag natt fram till kl 02.
    • I högtrafik (vardagar mellan kl 06–09 och 14–18) planeras en avgång var 7-8:e minut. Övrig tid körs en tur minst var 20:e minut.


    Vad ska spårvagnarna heta?

    http://www.mynewsdesk.com/se/skanetrafiken/pressreleases/saxo-grammaticus-ett-av-de-sju-nya-spaarvagnsnamnen-2850889


    Om finansieringen

    • Infrastrukturen prognosticeras till cirka 850 mnkr. Lunds kommun har till investeringen fått medfinansiering från staten genom Sverigeförhandlingen med 298,4 mnkr och Stadsmiljöavtalet med 74,5 mnkr.
    • Region Skåne finansierar fordonen med 297 mnkr och depån med 270 mnkr. Fordonen har en avskrivningstid på 25 år (den tekniska livslängden är längre). Depån har en avskrivningstid på 40 år.

Ämnen

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Kristian Ördell

Kristian Ördell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 465 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Skånetrafiken
Andra Avenyen 7
281 83 Hässleholm