Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Prishöjningar att vänta i den skånska kollektivtrafiken under 2009

På nämnden för kollektivtrafiks möte idag beslutades att föreslå till fullmäktige att besluta att ge trafikdirektören i uppdrag att tillsammans med de andra trafikhuvudmännen i regionen införa en sk. Sydtaxa. Detta för att få tillstånd en harmonisering av priser, villkor och produkter mellan länens lokala taxestruktur. Dessutom är en prishöjning att vänta både i Skånetaxan och Öresundstaxan med ca 10 respektive 3,5 % för 2009. Region Skånes fullmäktige tar beslut i frågorna den 16 juni.

Prishöjningar i Skånetaxan och Öresundstaxan
På dagens möte beslutade nämnden för kollektivtrafik att föreslå till fullmäktige att besluta att ge nämnden i uppdrag att höja priserna i Skånetaxan med maximalt 10 % för 2009. Även för Öresundstaxan beslutade nämnden att föreslå till fullmäktige att besluta att ge nämnden i uppdrag att höja priserna med maximalt 3, 5 %. Priserna för Öresundstågstrafiken mellan Danmark och Skåne sätts efter förhandlingar mellan de två huvudmännen Region Skåne och Trafikstyrelsen. Principen för prisförändringen är dansk KPI-utveckling, vilken senaste året varit drygt 3 %.

Höjningen i Skånetaxan innebär att priset för en enskild kontant resa för vuxen kommer att variera mellan 15 kr och maximalt 96 kr. För Skånekortet innebär det en höjning från 990 kr till 1060. Samtidigt förslås att åldersgränsen för ungdomsrabatt på enkelbiljett höjs med ett år till att även omfatta åldersgruppen 19-åringar, detta för att skapa en enhetlig åldersstruktur i den nya Sydtaxan - den taxa som tillämpas mellan trafikhuvudmännen i södra Sverige från den 11 januari 2009.

För att minska kontanthanteringen ombord på bussarna införs en avgift på 20 kr vid laddning av period- och rabattkort ombord på buss. Denna avgift ska införas först då tillräckligt bra alternativ till köp och laddning av kort via automater, återförsäljare och e-handel på Mina sidor finns.

För Öresundstaxans del innebär detta att en enkel resa Malmö - Köpenhamn höjs med 3 kr till 98 kr, barn- och ungdomspriset höjs med 1 kr till 49 kr och periodkort mellan Malmö - Köpenhamn höjs med 45 kr till 1 775 kr. Prisstegen för periodkort inom Skåne höjs motsvarande med prisändringen i Skånetaxan.

Ovanstående prisförändringar inräknas i budget för 2009 med en ökad intäkt på 100 mkr och för Öresundstaxan med 11 mkr.

- Vi höjer priserna från en relativt låg nivå här i Skåne, förklarar Lars-Ingvar Ljungman, ordförande i nämnden för kollektivtrafik. Prishöjningar är aldrig roliga, men i det här läget med en stor resandeökning och stora krav på investeringar är det nödvändigt. Vi har totalt sett fortfarande en mycket prisvärd skånsk kollektivtrafik jämfört med många andra delar av landet.

Sydtaxan - gemensam för de sydsvenska trafikhuvudmännen
I regeringens uppdrag med gemensam trafikeringsrätt ställs villkor att trafikhuvudmännen ska införa en samordnad informations-, boknings- och biljettsystem. De beslut som nu varje trafikhuvudman måste fatta för att nå fram till gemensamma resevillkor och priser i Sydtaxan utgår från att respektive trafikhuvudman alltid har full rådighet över den prisnivå som tillämpas i det egna länet. Utrymme för lokala avvikelser för resor inom det egna länet kommer fortsatt att finnas kvar, men bör stämmas av mot ett tydligt gemensamt erbjudande. Likaså bör prissättningen vara samma för tåg och buss för motsvarande sträcka. Priset inom Sydtaxan bygger på addering av respektive läns priser fram till länsgräns för enkelresor. Priset för periodkort bygger på samma modell, men med utrymme för justering neråt för periodkort på korta sträckor över länsgräns. Justeringsnivån anpassas och sätts utifrån geografi, trafikutbud och dominerande resstråk mellan respektive län. För att skapa en gemensam Sydtaxa krävs en harmonisering av priser, villkor och produkter mellan länens lokala taxestruktur. För Skånes del innebär detta t ex en justering i åldersreglerna i Skånetaxan och en genomgripande översyn av nuvarande resevillkor, avgifter och resegarantier.

Nämnden för kollektivtrafik beslutade idag att föreslå till fullmäktige att besluta att ge trafikdirektören i uppdrag att införa principen om adderade priser för länsöverskridande resor inom Sydtaxan från den 11 januari 2009. Priserna för Skånes del är de som beslutas om i Skånetaxan respektive Öresundstaxan. Dessutom får trafikdirektören i uppdrag att i samverkan med de andra länen besluta om justeringar vid länsöverskridande trafik, samt fastställa principer i Sydtaxan avseende bl. a resenärskategorier, rabattstruktur, gemensamma produkter etc.

Öresundstågens punktlighet och kapacitet
Nämnden för kollektivtrafik fick i dag information kring statusen för punktlighet och kapacitet för Öresundstågen för första kvartalet i år. Kapaciteten har förbättrats från i höstas och jämfört med samma period i fjor. Dock går för mycket av trafiken med ett tågsätt, istället för två och det skapar trängsel för resenärerna. När det gäller punktligheten ligger den över 90 % första kvartalet i hela Öresundstågssystemet, vilket är en ökning jämfört med samma period i fjor. Samma sak gäller för sträckan Malmö - Köpenhamn som även den ligger över 90 %. Som en följd till detta minskar antalet kundärenden och resegarantiärenden som kommer in till Skånetrafiken.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Kristian Ördell

Kristian Ördell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Pressenheten Skånetrafiken Presstjänst 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne, Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor –till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.

Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

Skånetrafiken
Norra Stationsgatan 4A
281 48 Hässleholm
Besök våra andra nyhetsrum