Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skåne och Skånetrafiken lanserar erbjudande för kommersiell kollektivtrafik

Region Skåne och Skånetrafiken lanserar som första trafikmyndighet ett samlat erbjudande för kollektivtrafik för de trafikföretag som agerar på en regional kommersiell basis. Sedan tidigare finns branschens vägledning, erbjudandet är ett nästa steg för att komma vidare till konkret handling för att tillsammans nå målet om ett ökat resande och mer nöjda kunder.

-  Det ska vara lätt att resa kollektivt i Skåne och därför måste vi samarbeta med alla de företag som bidrar till ett enklare resande, förklarar Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken. Både den offentliga kollektivtrafiken och den kommersiella trafiken har ju alla ett gemensamt mål – ökat resande i kollektivtrafiken.

Utgångspunkten i konceptet är att förenkla och underlätta för kunden att kunna utnyttja ett samlat trafikutbud på regional nivå och bygger bland annat på konkurrensneutralitet. Skånetrafiken erbjuder i praktisk handledning att guida trafikföretag fram till smarta lösningar för att resa.

Basnivån handlar om hur man löser angöring till befintliga hållplatser och terminaler men också hur trafikföretagen får tillgång till olika informationsbärare på respektive plats. I nästa steg öppnar Skånetrafiken upp för visning av information i Reseplaneraren och andra digitala kanaler för tidtabellsinformation etc. De kan också vara aktuellt att samarbeta kring biljett- och betalningslösningar, allt för att underlätta ett regionalt resande. Skånetrafiken är inte främmade för ytterligare samarbetsmöjligheter kring en gemensam kollektivtrafik med intresserade trafikföretag.

-  Vi tror att framtiden kan innehålla en rad olika lösningar och vi vill se möjligheterna. Vi bjuder in intresserade trafikföretag till en fortsatt dialog om ett fördjupat samarbete, säger Sven Tufvesson på Skånetrafiken. Att tänka nytt gynnar alla och i slutänden våra kunder som gärna även framöver åker kollektivt.

För ytterligare information, kontakta;
Sven Tufvesson, Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 50

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Ämnen

Regioner


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Joakim Borgudd

Joakim Borgudd

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Jennie Hohenthal

Jennie Hohenthal

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Anna Rundblad

Anna Rundblad

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Relaterat material