Gå direkt till innehåll
På måndag öppnar Skånetrafiken en ny telefonlinje för de som känner oro i samband med kollektiva resor.
På måndag öppnar Skånetrafiken en ny telefonlinje för de som känner oro i samband med kollektiva resor.

Pressmeddelande -

Skånetrafiken öppnar Trygghetslinje

Med start den 2 november öppnar Skånetrafiken en ny telefonlinje dit de som känner oro i samband med kollektiva resor inom Skåne kan vända sig.

– Skånetrafiken vill med denna funktion se hur vi bäst kan hjälpa våra resenärer som känner någon typ av oro eller har en känsla av otrygghet, säger Kevin Brandt-Leander, Chef Kundledningsutveckling.

Skånetrafiken har under flera månader tittat på olika typer av scenarion, ärenden och samtal som vi tror är rimliga att vi på Skånetrafiken kommer få hantera inom ramen för Trygghetslinjen. Personalen som bemannar Trygghetslinjen har specialutbildats för vissa typer av svåra samtal samt hur man hanterar människor som befinner sig i en ansträngd situation.

– Genom införandet av Trygghetslinjen vill vi på Skånetrafiken verka för att skapa ett tryggare samhälle. Det rör sig väldigt många människor inom kollektivtrafiken varje dag, och vi vill göra allt vi kan för att se till så att den miljön upplevs så trygg som möjligt och att vi finns där för de skånska medborgarna om de skulle behöva oss, berättar Kevin Brandt-Leander.

Ett testprojekt som utvärderas under våren 2021

Lanseringen av Trygghetslinjen sker på försök under ca 8 - 9 månader med ambitionen att den ska bli en permanent del av den skånska kollektivtrafiken och Skånetrafikens uppdrag.

Under våren 2021 kommer funktionen utvärderas för att se på vilket sätt linjen skapat värde för de skånska medborgarna och om det arbetssätt Skånetrafiken introducerat har fungerat. Utvärderingen sker genom att mäta och följa upp hur många samtal som kommit in, vilken typ av ärenden som hanterats samt vilka åtgärder som vidtagits för att hjälpa resenärerna.

Många av de åtgärder som Skånetrafikens Trygghetslinje kommer kunna hjälpa till med bygger på samverkan med de skånska kommunerna och även en del fastighetsägare.

– Trygghetsfrågorna står högt upp på dagordningen, och vi ser fram emot att testa den här konkreta lösningen för att öka tryggheten, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Den information som Skånetrafiken får in via Trygghetslinjen kommer även kunna hjälpa kommunerna i deras trygghetsskapande arbete så samverkan mellan regionen och kommunerna är också en viktig del i arbetet, fortsätter Carina Zachau.


När ringer man Trygghetslinjen?

Kontakta Trygghetslinjen* om du upplever något som känns otryggt när du reser med tåg och buss i Skåne. Vi som tar emot ditt samtal kan stötta dig under en otrygg upplevelse och är en brygga tills du befinner dig i en tryggare situation.

Trygghetslinjens telefonnummer är 0771 87 87 87 - vi har öppet dygnet runt, året runt.

Ring Trygghetslinjen om:

  • du står ensam och känner dig otrygg när du väntar på bussen eller tåget eller går hem från hållplatsen
  • någon har somnat och riskerar att råka illa ut, till exempel bli rånad
  • du ser någon som klottrar, förstör eller vandaliserar
  • en eller flera personer känns hotfulla och bråkar med dig eller annan resenär

Är situationen riktigt allvarlig eller livshotande vänder du dig i första hand till polisen på telefonnummer 112.

*) Trygghetslinjen är ett testprojekt hos Skånetrafiken och kommer utvärderas under 2021.

--- --- ---

För mer information om Skånetrafikens Trygghetslinje kontakta:

Kevin Brandt-Leander, Chef Kundledningsutveckling, Skånetrafiken.

Nås via Skånetrafikens pressjour 0451-28 85 03

Ämnen

Taggar

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Joakim Borgudd

Joakim Borgudd

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Jennie Hohenthal

Jennie Hohenthal

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Kristian Ördell

Kristian Ördell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 465 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Skånetrafiken
Andra Avenyen 7
281 83 Hässleholm