Gå direkt till innehåll
För att möta det minskade resandet fortsätter Skånetrafiken att anpassa trafiken i sin kommande hösttidtabell.
För att möta det minskade resandet fortsätter Skånetrafiken att anpassa trafiken i sin kommande hösttidtabell.

Pressmeddelande -

Skånetrafiken redovisar fortsatt lågt resande i maj

Skånetrafikens verksamhet har påverkats av covid-19. Under de två sista veckorna i mars halverades antalet resor. Under maj låg resandet på cirka 55 procent under normal nivå. Även Skånetrafikens försäljning ligger fortsatt på en låg nivå. Antalet upptagna platser på Skånetrafikens bussar och tåg ligger i rusningstid i snitt på mellan 15 och 27 procent. För att möta det minskade resandet fortsätter Skånetrafiken att anpassa trafiken i sin kommande hösttidtabell.


Skånetrafikens buss- och tågtrafik har påverkats av restriktioner och förändrade resmönster med anledning av covid-19. Resandet varierar mellan trafikslag och sträcka, men i stort sett halverades antalet resor under de två sista veckorna i mars. Under maj låg antalet resor på 55 procent under normal nivå.

I Skåne har det sammanräknade antalet tågresor under maj minskat med cirka 58 procent – jämfört med samma månad förra året. Det totala antalet bussresor i Skåne har under samma period minskat med omkring 56 procent.


Minskad försäljning på grund av covid-19

Intäkterna för försäljning av biljetter för årets fem första månader ligger cirka 400 miljoner kronor under budget. Enligt dagens prognos för helåret 2020 landar årets intäkter från försäljning cirka 1 miljard miljoner kronor under budget. Detta utan att räkna med statens riktade bidrag till Sveriges kollektivtrafik som för Skånetrafikens del beräknas landa kring 350 miljoner kronor.

- För att möta ett minskat resande och samtidigt hantera risken för en ökad akut sjukfrånvaro har vi under våren anpassat såväl stadsbusstrafik som trafiken med Pågatågen, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken och fortsätter:

- Vi prioriterar arbetspendling så att de som måste resa kan fortsätta att göra så. Däremot har vi glesat ut mellan 10 och 20 procent med fokus på avgångar utanför peak-trafik, säger han.


Fortsätter att anpassa busstrafiken i höst
I samband med tidtabellsskiftet i augusti fortsätter Skånetrafiken att anpassa trafiken till ett läge med ett kraftigt minskat resande. Totalt sett minskar Skånetrafiken busstrafiken i Skåne med cirka 9 procent – jämfört med den trafik som planerades i december 2019, när Skånetrafiken hade närmare dubbelt så många resenärer.

- Det är inte hållbart, varken ekonomiskt eller med tanke på miljön, att köra trafik när ingen reser. Det innebär att de anpassningar vi gör först och främst blir på linjer med få resande och utanför rusningstid, säger Saman Tondnevis, affärschef Buss på Skånetrafiken och fortsätter:

- Generellt har vi inte problem med trängsel i nuläget. Däremot kan en enstaka avgång ha fler resenärer. Om en och samma avgång är full flera dagar i rad är vi beredda att förstärka trafiken, säger han.


Insatser för att undvika trängsel ombord

Med anledning av covid-19 mäter Skånetrafiken sedan i början av april varje dag antalet lediga platser ombord på tåg och bussar – digitalt på vår livekarta, men även manuellt.

Mätningarna visar att antalet upptagna platser ombord i snitt ligger mellan 15 och 27 procent. Vi har cirka 1000 kontroller dagligen med fokus på rusningstid och de mest trafikerade sträckorna.
För mer information, kontakta:

Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.
Saman Tondnevis, affärschef Buss på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Ämnen

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Filma/fotografera på tåg/buss/spårvagn

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Kristian Ördell

Kristian Ördell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Pressenheten Skånetrafiken Presstjänst 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne, Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 500 serviceresor –till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.

Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

Skånetrafiken
Norra Stationsgatan 4A
281 48 Hässleholm
Besök våra andra nyhetsrum