Gå direkt till innehåll
Skånetrafikens serviceresor först i Sverige att få miljömärkning

Pressmeddelande -

Skånetrafikens serviceresor först i Sverige att få miljömärkning

Skånetrafikens serviceresor får Bra Miljövals märkning för resor som drivs av förnybar el eller biogas. Därmed är Skånetrafikens serviceresor först i Sverige med att få denna licens. Den nya licensen gäller från och med den1 juli och uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier för bland annat minskad klimatpåverkan.

–Att vi får licens och miljömärkning av Bra Miljöval på våra serviceresor som drivs på biogas och förnybar el är ett kvitto på att hårt arbete lönar sig. Vi är extra stolta över att vara först i Sverige med miljömärkningen och att vi ligger i framkant med hållbarhetsutvecklingen. Alla måste ta ansvar i miljöfrågan och vi behöver öka takten, säger Maria Nyman, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Utöver detta har Skånetrafiken även miljömärkta resor gällande spårvagnen i Lund. Buss- och tågresor med Pågatågen och Öresundstågen har sedan lång tid tillbaka varit märkta med Svenska Naturskyddsföreningens märkning – Bra Miljöval och kommer även i fortsättningen vara märkta. Kraven för denna miljömärkning har dock skärpts under 2020 och Naturskyddsföreningen har därför uppmanat alla licenstagare att söka en ny licens i enlighet med de nya kraven, vilket Skånetrafiken gjort.

Skånetrafikens uppdrag är att erbjuda hållbara resor som skapar samhällsnytta i Skåne. Genom att åka kollektivt istället för att köra bil minskar klimatutsläppen med cirka 90 procent.

Märkningen ställer höga krav på resornas miljöavtryck, men även på kontroller i hela leverantörsledet och att tillverkningsprocessen granskas.

–Arbetet fortsätter nu med säkerställande av licenskraven i det dagliga trafikarbetet och att avtalskraven följs. En årlig extern revision granskar att våra resor även framöver uppfyller kraven för Bra Miljöval, säger Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Fakta:

• Bra miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och märkningen visar produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön

• Personresor märkta med Bra Miljöval är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart transportsystem. I dessa kriterier fastställer Naturskyddsföreningen hur personresor skall utföras för att kunna märkas med Bra Miljöval.

• Läs mer om Skånetrafikens miljöarbete

Vill du veta mer kontakta:

Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken, som nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Skånetrafikens presstjänst

Skånetrafikens presstjänst

Presskontakt 0451-28 85 03
Filma/fotografera på tåg/buss

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03
Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Joakim Borgudd

Joakim Borgudd

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Jennie Hohenthal

Jennie Hohenthal

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Anna Rundblad

Anna Rundblad

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Verksamhetsjouren

Verksamhetsjouren

Presskontakt Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03
Trafikverkets presstjänst

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00

Relaterat material

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 465 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Skånetrafiken
Andra Avenyen 7
281 83 Hässleholm