Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skånetrafikens serviceresor inför ensamresor för att minska risken för smittspridning

Skånetrafikens serviceresor vidtar nu åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset covid-19. I mån av plats kommer serviceresors resenärer nu resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller fram till och med den 25 april, men kan komma att förlängas.

Skånetrafiken följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd. I dagsläget förespråkar dessa myndigheter inga extra restriktioner för kollektivtrafiken med anledning av covid-19.

Trots detta kommer Skånetrafikens serviceresor från och med i dag onsdag att köra samtliga resenärer ensamma i fordonen – detta i mån av plats. I första hand gör vi det för att minska risken för smittspridningen av covid-19 genom att enbart ha en resenär i bilen. Men även för att värna om förarnas arbetsmiljö.

Många av dem som reser med Skånetrafikens serviceresor tillhör riskgrupper och måste kunna ta sig till sjukhus eller vårdcentral på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta.

- Det är viktigt att vi värnar om de sjuka och mest utsatta i denna svåra tid, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Just nu är målet att Skånetrafikens samtliga serviceresor ska genomföras som ensamresor. Samtidigt kan en del resor behöva genomföras på andra tider än resenärens önskemål. Om antalet resor ökar kommer vi att återgå till fler resenärer i samma bil igen och därför är beslutet tidsbegränsat.

Dagliga avstämningar sker med trafikbolagen om hur vi på bästa sätt kan lösa situationen kring deras resurser på kort och lång sikt. Även möten med representanter från sjukvården sker för att kunna stötta med såväl planerade som akuta transporter.

- Sjukresor bedöms vara en samhällsviktig resa och det är viktigt att vi i det läge som råder utför resorna så säkert det bara går, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef för Skånetrafikens serviceresor.

För mer information, kontakta:

Carina Zachau (M),
ordförande kollektivtrafiknämnden, som nås genom politisk sekreterare Helena Nanne, på 072-199 83 85.

Titti Unosdotter, affärsområdeschef Serviceresor, 0470-58 30 50, eller via Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Ämnen

Regioner


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Presskontakt

Kajsa Jacobsson

Kajsa Jacobsson

Presskontakt Presschef 0451-28 85 03
Anders Engzell

Anders Engzell

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Joakim Borgudd

Joakim Borgudd

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Jennie Hohenthal

Jennie Hohenthal

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03
Anna Rundblad

Anna Rundblad

Presskontakt Presskommunikatör 0451-28 85 03

Filma/fotografera på tåg/buss

Presskontakt Filma/fotografera på tåg/buss 0451-28 85 03

Verksamhetsjouren

Presskontakt Verksamhetsjouren Presstjänst kvällar, nätter och helger 0451-28 85 03

Trafikverkets presstjänst

Presskontakt Trafikverkets presstjänst Drift och underhåll av järnvägen 0771-31 15 00