Pressmeddelande -

Fortum blir Skansens huvudsponsor

Skansen har idag tecknat ett treårigt samarbetsavtal med Fortum med syftet att skapa gemensamma och folkbildande aktiviteter kring klimatarbete och energifrågor. Fortum vill också med detta skapa aktiviteter som synliggör företagets samhällsengagemang, klimatarbete och erbjudanden/tjänster.

Sponsorskapet innebär ett samarbete kring en rad områden, som belysning, utbildning och energibesiktning. Exempelvis har parterna inlett ett gemensamt belysningsprojekt i syfte att projektera och installerar energisnåla och högpresterande armaturer i bland annat varghägnet, stadskvarteren och andra, idag mörkare och otillgängliga, områden på Skansen.

Fortums huvudsponsorskap av Skansen är en långsiktig satsning som också stämmer väl överens med företagets ambitioner att arbeta för att hejda klimatförändringen.

-Vi ser fram emot detta samarbete med Skansen. Bägge företagens högt uppsatta miljömål gör att vi har samma fokus i samarbetet. I och med samarbetet får vi möjligheten att tillsammans initiera flera projekt kring klimat och miljö. Bland annat, energibesiktning av utvalda platser på Skansen och EnergiSnackist- ett samtal om miljö och klimat riktat till ungdomar och skolklasser. Det finns stora miljövinster att hämta hem och miljöfrågorna står högst på vår agenda, säger Christian Lundberg, VD, Fortum Sverige.

För Skansen ger samarbetet goda möjligheter att pedagogiskt och synligt förmedla den historiska bakgrunden till dagens, och kanske framtidens, energiförsörjning och dess miljöpåverkan.

- Det här ger oss en trygghet att kunna fortsätta utveckla vår verksamhet, något som är nödvändigt för att bibehålla attraktionskraften, säger Skansenchefen John Brattmyhr. Men det betyder också att vi får en partner som kommer att förstärka våra kommunikationsmöjligheter med gästerna vad avser energi- och miljöfrågor.

Fortum blir också huvudsponsor till Isen Brinner den 21-22 december, då midvintersolståndet firas med en spektakulär is- och eldfest på Sollidenscenen.

Fjärrvärme på Skansen minskar koldioxidutsläppen med 80 procent
Skansen byter idag uppvärmningssystem från olja till fjärrvärme och bergvärme. Fortum installerar och levererar fjärrvärmen. Ett första steg att synliggöra miljöfördelarna med fjärrvärme kommer att bli ett showroom i en av de nyligen installerade fjärrvärmecentralerna vid huvudentrén. Fortum tillsammans med Skansen kommer där att ha föreläsningar för företag och skolklasser. Syftet är att på ett lustfyllt och annorlunda tillvägagångssätt göra kunskapsfrågor om energi och miljö tillgängliga för Skansens besökare.

Nyckeltal fjärrvärme på Skansen
Bytet innebär att Skansens förbrukning av olja minskar med 600 m3 olja per år
CO2 -utsläppen minskar med drygt 80%
Nox (kväveoxid) minskar med 31%
SO2 (svaveloxid) minskar med 74%
andelen förnybart ökar med 72,3%.

Fakta om Skansen
Skansen är en nationell arena i världsklass, ett Sverige i miniatyr. Skansen är öppet 364 dagar om året och är en av Sveriges mest besökta attraktioner med 1,4 miljoner besökare/år. 30 % av besökarna är barn. Specialvisningar görs för omkr 500 skolklasser varje läsår. Ytterligare information: www.skansen.se

Fakta om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden. Ytterligare information: www.fortum.se.

Kontaktpersoner
Fortum Agneta Molinder, presschef, 0703 445 332
Skansen Christina Hamnqvist, pressekreterare, 0708 49 92 00

 

Bildtext: John Brattmyhr och Christian Lundberg undertecknar avtalet. Foto: Martin Wulff.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Christina Hamnqvist

Presskontakt Pressansvarig Redaktionell media, pressreleaser mm 0708 49 92 00