Pressmeddelande -

Skanska Kommersiell Utveckling Norden: Skanska utvecklar nya lokaler åt ABB i Göteborg

Skanska har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt för en ny verksamhetslokal åt ABB Turbocharging i Göteborg. Byggnaden uppförs vid Exportgatan i Backa industriområde och kommer att utgöras av verkstad samt kontor och omfattar ca 1.900 kvm. Projektet påbörjas under det fjärde kvartalet 2008 och inflyttning är planerad till 1 november 2009. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.

- Flytten till nya lokaler på Exportgatan innebär stora fördelar för vår verksamhet. De flesta i vår serviceorganisation är bilburna i arbetet och därför är läget precis invid E6:an optimalt. Lokalerna blir moderna och mycket attraktiva och kommer att skräddarsys efter vår verksamhet, säger Håkan Holm chef för ABB Turbocharging och Sonny Johansson, Fastighetsansvarig på ABB.

ABB erbjuder produkter och tjänster inom kraft- och automationsteknik och de nya lokalerna kommer att inrymma service av turboladdare för sjöfarten. I samband med att ABB tillträder sina nya lokaler flyttas verksamheten från Herkulesgatan till Exportgatan.

Den nya lokalen kommer att projekteras, upphandlas och byggas i enlighet med Skanskas höga kvalitet och miljömål. Dessutom kommer lokalen att byggas för att nå miljöklass A, den bästa miljöklassen enligt ByggaBoDialogens miljöklassningssystem för miljömärkta hus. För Skanska och ABB är miljöfrågorna i centrum och en avgörande fråga i allt vårt agerande.

- Vi ser en fortsatt efterfrågan och goda tillväxtmöjligheter inom vårt erbjudande av mindre lager, produktions- och verksamhetslokaler. Kombinationen av att kunna erbjuda olika lösningar med attraktiva lägen gör att vi blivit framgångsrika inom denna nisch, säger Mats Dynevik, Marknadschef Skanska Fastigheter Göteborg AB.

Skanska har sedan tidigare utvecklat och byggt upp ett flertal fastigheter i området, däribland lokaler till NetonNet, Däckia, Dahls och TopSwede. Just nu pågår även byggnationen av DHL:s nya logistikanläggning vid Importgatan som beräknas stå klar för inflyttning i början av 2009.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Dynevik, Marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg,
tel. 0706-342880
Sonny Johansson, Fastighetsansvarig på ABB, tel. 0730-700470

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark samt i Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08