Pressmeddelande -

Felaktig information kring Skanskas kommande bokslutskommuniké

Det har kommit till Skanskas kännedom att felaktig och missvisande information om Skanskas kommande bokslutskommuniké avseende verksamheten i Latinamerika har spridits till finansmarknaden genom anonyma e-postmeddelanden.

För att undvika spekulation vill bolaget därför informera finansmarknaden och andra intressenter att informationen i dessa e-postmeddelanden är felaktig.

E-postmeddelandena påstår bland annat att Skanska till följd av förhållanden i Latinamerika skulle ha planer på att göra en vinstvarning för helåret 2009 och att bolaget skulle överväga att lägga ned sin verksamhet i Latinamerika.

Dessa anonyma påståenden är felaktiga. Skanska har inga planer på någon vinstvarning och bolaget är fast beslutet att fortsätta verksamheten i Latinamerika.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51 eller 070-546 87 97.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38.
Direktnummer för media: 010-448 88 99.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08