Pressmeddelande -

Finansieringen klar för skolprojekt i offentlig-privat- samverkan i Essex – Skanskas bygguppdrag uppgår till GBP 71 miljoner, ca 780 miljoner kronor

Skanska har tecknat avtal för finansiering, utformning, byggande och drift av tre skolor i offentlig-privat samverkan i Essex, England.

Detta innebär att Skanska:

- får ett byggkontrakt som uppgår till GBP 71 miljoner, 780 miljoner, kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet,
- får ett byggservicekontrakt värt ca GBP 1,34 miljoner, ca 15 miljoner kronor, per år under 25 år från färdigställandet 2012,
- investerar ca GBP 5,1 miljoner, ca 56 miljoner kronor, motsvarande en 80-procentig andel i projektbolaget.

Projektet genomförs som Private Finance Initiative PFI, offentlig-privat-samverkan, OPS, och ingår i det brittiska programmet för skolutbyggnad, Building Schools for the Future, BSF. Kund är Essex County Council.

Skanska ska utveckla, bygga och underhålla tre nya PFI-skolor (två högstadieskolor och en specialskola med boende) samt bygga ut en befintlig specialskola. Sammantaget gäller det skollokaler för ca 5.000 elever.

Förberedande arbeten har inletts och den första skolan ska stå klar till skolstarten i september 2011 och resterande tre skolor ska vara färdigställda i januari 2012.

Skolorna utvecklas i samarbete med de lokala myndigheterna inom Essex Local Education Partnership, the Essex LEP. Ett tioårigt samarbetsavtal har tecknats med the Essex LEP med avsikt att utveckla ytterligare skolor i senare etapper. I Skanskas ägarkonsortium ingår även RM plc som ska ansvara för skolornas IT-system.

Skanska driver sedan tidigare de första BSF-skolorna i Bristol och ytterligare tio OPS/ PFI-skolor i Storbritannien.

Bland Skanskas övriga större OPS-projekt i Storbritannien återfinns breddning av Londons ringled M25, upprustning av gatubelysningen i Surrey samt sju större sjukhus, däribland Barts and The London Hospitals.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom Offentlig-Privat Samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Skanska UK med ca 4.800 medarbetare hade 2009 intäkter som uppgick till 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice.För ytterligare information, kontakta:

Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08