Pressmeddelande -

Första spadtaget på Skanskas vattennära hotellprojekt i Göteborg

Fredag den 20 maj invigs bygget av det nya, vattennära hotellet Radisson Blu Hotels & Resorts på Lindholmen i Göteborg med ett första spadtag som tas av Owe Nilsson, styrelseordförande i Älvstranden Utveckling. Media är välkommen att delta vid ceremonin.

Skanska bygger fastigheten i egen regi, och har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Winn Hotel Group för ett nytt hotell på Lindholmen i Göteborg.

Hotellet som ska drivas som ett Radisson Blu-hotell blir cirka 12 000 kvm stort och får 266 gästrum. Byggnaden får en grön profil och utformas med sikte på att uppnå Gold-nivå enligt det internationella miljösystemet LEED.

Datum: Fredagen den 20 maj
Plats: Samling sker på arbetsplatsen som ligger i anslutning till
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren, Göteborg
Tid: kl. 12:00–13:00

Medverkande talare:
- Anders Danielsson, VD Skanska Sverige AB,
- Anders Erlandsson, regionchef Skanska Sverige AB,
- Torsten Engwall, styrelseordförande Winn / Anders Junger, VD Winn,
- Hasse Johansson, styrelseordförande Lindholmen Science Park
- Owe Nilsson, styrelseordförande i Älvstranden Utveckling AB.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Erlandsson, regionchef, Skanska Sverige: tel 010–448 4116
Maria Rydberg, marknadskoordinator, Skanska Sverige, tel: 010-448 43 34
Mia Trahn, presstalesman, Skanska AB, tel 010-448 44 40
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.se

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har
företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2010 till
cirka 23 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2010 cirka 1 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan. 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • göteborg
  • radisson blu hotels & resorts
  • owe nilsson
  • winn hotel group
  • hotell

Regioner

  • Göteborg

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08