Pressmeddelande -

Inbjudan till kapitalmarknadsdag den 15 maj 2006, med fokus på utveckling av kommersiella fastigheter och bostäder

Efter flera år av omfattande avyttringar av fastigheter är nu Skanskas enheter inom kommersiell utveckling inriktade på utveckling av nya projekt på utvalda marknader. Bostadsmarknaderna är starka i Sverige, Norge och i Finland. Nu startar Skanska även utveckling av bostäder i Danmark. Kostnadsbesparingar genom industrialiserat byggande och smartare inköp öppnar också möjligheter för t ex utveckling av hyresbostäder i Sverige. Den 15 maj vill vi gärna berätta mer om Skanskas kommersiella utveckling och bostadsutveckling. Mötet, som kommer att vara i Stockholm, börjar klockan 8:30 och kommer att avslutas med en middag. Platsen kommer att meddelas senare. Agendan i korthet: · Skanskas strategi · Skanska Kommersiell Utveckling Norden · Skanska Kommersiell Utveckling Europa · Skanska Bostadsutveckling Norden · Arbetsplatsbesök · Middag Under dagen kommer Ni att möta Stuart Graham, VD och koncernchef, Hans Biörck, ekonomi- och finansdirektör, Johan Bergman, vVD och ansvarig i koncernledningen för Skanskas kommersiella utveckling och bostadsutveckling. Ni kommer också att möta affärsenhetschefer och stabschefer. En mer detaljerad agenda kommer att skickas ut före mötet. Om Ni avser att delta, vänligen anmäl Er senast den 27 april till Skanska AB, Agneta Wendelstam, e-mail agneta.wendelstam@skanska.se (telefon 08-753 88 29 eller fax 08-730 41 69). Deltagarna svarar själva för resa och uppehälle. Välkomna! För ytterligare information, kontakta: Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 01 Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08

Relaterade event