Pressmeddelande -

Karin Lepasoon utses till vice VD i Skanska AB

Karin Lepasoon har utsetts till vice VD i Skanska AB. Hon är sedan tidigare i år ordinarie ledamot i Skanskas koncernledning, Senior Executive Team, SET.

Karin Lepasoon anställdes 2006 som informationsdirektör i Skanska AB. Hon kommer fortsättningsvis att ansvara för Kommunikation och nu även för IR. Därutöver ansvarar hon för koncerngemensamma initiativ för uppföljning av kvalitet och kundnöjdhet samt för kunskapsöverföring.

- Såväl informations- och varumärkesfrågorna som kundfokusering och kunskapsspridning är allt viktigare komponenter för vår fortsatta framgång. Denna utnämning återspeglar vår strävan att stärka Skanska inom dessa områden, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.
För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38.
Direktnummer för media: 08 753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08