Pressmeddelande -

Richard Hultin ny VD för Skanska Kommersiell Utveckling Europa

Skanska har utsett Richard Hultin till ny VD för Skanska Kommersiell Utveckling Europa. Han efterträder Lars Vardheim med vilken nya möjligheter inom Skanska nu diskuteras.

Richard Hultin anställdes i bolaget 1981 och har sedan dess huvudsakligen varit verksam inom utvecklingen av kommersiella projekt. De senaste 15 åren i olika ledande befattningar. Han kommer närmast från posten som VD för Skanska Öresund med fastighetsutveckling i Öresunds-regionen, främst Malmö och Köpenhamn, inom Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

- Vi är glada att få dra nytta av Richards långa och breda erfarenheter. Han har varit verksam i alla faser av vår utveckling av kommersiella projekt och alltid uppvisat goda resultat. Dessutom har han de rätta värderingarna och en öppen ledarstil som vi tror kommer att göra honom framgångsrik även i sin nya befattning, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska.

Skanska Kommersiell Utveckling Europa initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor och logistik. Verksamheten är koncentrerad till Warszawa, Prag och Budapest samt till de utvalda Centraleuropeiska tillväxtorterna Wroclaw i Polen och Ostrava i Tjeckien. Verksamheten bedrivs i tre lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary och Skanska Property Poland.


För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08