Pressmeddelande -

Sexmånadersrapport, januari−juni 2011

Januari−juni 2011 jämfört med januari−juni 2010

- Intäkterna uppgick till 53,9 (56,3) miljarder kronor.
- I byggverksamheten uppgick intäkterna till 51,4 (51,8) miljarder kronor, en minskning med 1 procent och justerat för valutaeffekter en ökning med 8 procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 6 102 (2 374) Mkr, där försäljningen av Autopista Central i Chile ingår med  4,5 miljarder kronor. Valutaeffekter minskade resultatet med 145 Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1 420 (1 693) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 (3,3) procent. 
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 112 (2 398) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 5 773 (1 727) Mkr.
- Resultatet per aktie uppgick till 14,02 (4,17) kronor enligt redovisning per segment och till 13,47 (3,77) enligt IFRS. 
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 2 027 (1 419) Mkr. 
- Orderingången uppgick till 48,4 (72,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 27 procent. I jämförelseperioden ingår orderingången för Nya Karolinska Solna med 14,5 miljarder kronor.
- Orderstocken som uppgick till 139,4 (160,4) miljarder kronor minskade med 13 procent i svenska kronor och med 4 procent i lokala valutor. Orderstocken motsvarar 15 (16) månaders produktion.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wallin, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 1120
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8877
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8808

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens den 21 juli klockan 14:00.

Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53, +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • skanska
  • sexmånadersrapport

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08