Pressmeddelande -

Skanska breddar motorväg i Kalifornien för 460 miljoner kronor

Skanska har tecknat ett avtal med Riverside County Transportation Commission om att utvidga motorvägen Interstate 215 från Scott Road till Nuevo Road nära Perris, Kalifornien, USA. Kontraktssumman uppgår till USD 67 miljoner, cirka 460 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2012.

Projektet inkluderar arbeten med dränering, brokonstruktioner, stödmurar och asfaltbeläggning på en 19 kilometer lång vägsträcka av Interstate 215. Arbetet kommer att påbörjas i november och beräknas vara avslutat i slutet av 2014.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jay Weisberger, Director Communications, Skanska USA, Tel: +1 206 494 5469
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 80 08
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • jan weisberger
  • edvard lind
  • dränering
  • brokonstruktioner
  • stödmurar
  • asfaltbeläggning

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08