Pressmeddelande -

Skanska bygger billigt med moduler

Nu startar Skanska bygget som kommer att ge Svedmyra, strax söder om Stockholm, 48 nya prisvärda lägenheter. Projektet är resultatet av en tävling Familjebostäder utlyste där uppdraget var att bygga så att hyran hamnar på max 1200 kr/kvm. De första lägenheterna är klara för inflyttning våren 2006. Lägenheterna byggs i moduler inomhus på Moelvens fabrik i småländska Sandsjöfors och levereras färdiga för montering på plats. Stommen är i trä och husen får en putsad fasad. Arkitekten Robert Bergsten har ritat husen för att passa in i området, ett smalhusområde från 1930-talet. Lägenheterna blir 1:or, 2: or, 3:or och 4:or i jämn fördelning. - Vår gestaltnings- och entreprenadtävling har verkligen varit en fullträff, säger Hans Pettersson VD på Familjebostäder. -Tävlingen har förutom pressade byggpriser också lett till en rejält uppsnabbad detaljplaneprocess. -Vi i Skanska arbetar systematiskt med att sänka kostnaderna och effektivisera byggprocessen, säger Jan Selberg, Skanska. Att flytta arbetstimmar till fabrik, gör produktionen billigare och oberoende av väder. Den industrialiserade tillverkningen sänker kostnaderna och är ett led i Skanskas strävan att bli Sveriges i särkklass mest professionella byggföretag. I samband med att Skanska vann tävlingen om att få utföra det här projektet, har Familjebostäder och Skanska skrivit ett ramavtal där båda parter kommer att sträva efter att bygga liknande projekt i framtiden. För ytterligare information kontakta gärna: Jan Selberg, affärschef Skanska Hus Stockholm Syd, tel 070-550 29 48 Hans Petterson, VD, Familjebostäder, tel 737 22 88

Ämnen

  • Företagande

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08