Pressmeddelande -

Skanska bygger bioteknikprojekt i USA värt cirka 445 miljoner kronor

Skanska USA Building har tecknat ett kontrakt med ett bioteknikföretag i Bay Area, USA, värt USD 70 miljoner, cirka 445 miljoner kronor. Skanska kommer att inkludera hela kontraktssumman i orderingången för det andra kvartalet.

Uppdraget omfattar bland annat byggledning. Skanska ansvarar även för att flytta några av de tjänster som ryms inom bioteknikföretagets campus till andra delar av regionen. Arbetet inleds i sommar och kommer att pågå under en treårsperiod.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 206 494 5469
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08.
Direktlinje för media: 010-448 88 99.
  
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig¬göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • bioteknikprojekt
  • skanska
  • skanska usa building

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08