Pressmeddelande -

Skanska bygger miljöanläggning i USA för USD 50 miljoner, ca 360 miljon kronor, med statligt stimulansstöd

Skanska ska leda byggandet av en reningsanläggning för grundvatten i Hanford i delstaten Washington, USA. Kontraktsumman uppgår till USD 50 miljoner, ca 360 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet.

Kund är CH2M HILL, ett företag verksamt inom bl a energi-, kemi- och miljösektorna. Projektet erhåller stöd från det statliga stimulanspaketet American Recovery and Reinvestment Act.

Skanska har fått uppdraget baserat på en samlad värdering av pris, teknisk expertis samt dokumenterad kompetens inom grönt byggande och arbetsmiljö.

Den nya anläggningen ska byggas med sikte på att uppfylla kraven för en certifiering på Guldnivå enligt det internationella miljösystemet LEED. Skanska har hittills genomfört mer än 100 projekt som erhållit eller ansöker om LEED-certifiering.

Projektet avser en ca 5.000 kvm stor drift-och processbyggnad, 200 West Groundwater Treatment System, för rening av grundvatten. Den färdiga anläggningen som får en kapacitet av 7,6 kubikmeter/minut ska behandla grundvatten innehållande såväl radiak- som biologiska föroreningar. Efter processen ska grundvattnet ha dricksvattenstandard för att förhindra läckage av föroreningar till den intilliggande Columbiafloden.

Arbetet på plats inleds i sommar och ska slutföras 2011. Byggledningsuppdraget genomförs av Skanska USA Buildings kontor i Seattle, Washington.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 206 494 5469
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08