Pressmeddelande -

Skanska bygger motorväg i Polen för 375 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga en motorväg i södra Polen. Kontraktssumman uppgår till PLN 154 miljoner, ca 375 miljoner kronor, vilken inkluderas i orderingången för det andra kvartalet. Kund är den lokala vägmyndigheten Drogowa Trasa Średnicowa. Uppdraget gäller utbyggnad av två etapper på den s k Route West väster om Katowice. Projektet omfattar ca tre km sexfilig motorväg inklusive sju broar. I projektet ingår även upprustning av de järnvägsspår samt nät för vatten, avlopp, el, gas och tele som löper utmed vägsträckan. Arbetet inleds i vår och ska vara avslutat i maj 2008. Skanska Poland med verksamhet inom såväl hus- som anläggningsbyggande omsatte förra året ca fem miljarder kronor. Bolaget har 5.000 medarbetare. Utbyggnaden av nio mil motorväg på A1 söder om Gdansk är ett av bolagets största projekt någonsin i Polen. Skanska har 80 procent av projektet som genomförs i samarbete med NDI. Detta genomförs som ett offentlig-privat samverkansprojekt där Skanska Infrastructure Development medverkar som utvecklare och investerare. Skanska har två år i rad utnämnts till årets arbetsgivare inom den polska byggsektorn och till mest värdefulla polska byggbolag. För ytterligare information, kontakta: Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB, tel 08-753 88 99 Krzysztof Opałka, direktör, Road Construction Division, Skanska Poland, tel +48 502 746 058 eller +48 22 561 30 07 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08