Pressmeddelande -

Skanska bygger nya E12 i Umeå för cirka 100 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga nya E12 i Umeå. Kontraktsumman uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Kund är Trafikverket.

Kontraktet är en av entreprenaderna i ringleden i det s k Umeåprojektet och den nya vägen ska gå igenom I 20-skogen.

I Skanskas uppdrag ingår att bygga en fem kilometer lång och 14 meter bred mötesfri väg med tre körbanor mellan Hissjövägen och Ersboda. Kontraktet omfattar även sju broar, varav två s k rörbroar, med konstruktionsansvar.

−Vi är förstås glada över att få vara med och utveckla infrastrukturen i Umeå. Den nya ringleden innebär en säkrare och miljövänligare trafiklösning, säger Patrik Silfvernagel, distriktschef på Skanska.

Arbetena utförs av Skanska och inleds i början av juni. Den nya vägen ska vara färdig till oktober 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Silfvernagel, distriktschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 97 55
Per-Lennart Berg, presstalesman Skanska, tel: 010-448 88 28
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • umeå
  • e12
  • trafikverket
  • umeåprojektet
  • skanska

Regioner

  • Umeå

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08