Pressmeddelande -

Skanska bygger sitt första plusenergihus

Skanska ska bygga 32 hyresrätter med solfångare på taket på Södra Höjden i Lerum. Det är Skanskas första plusenergihus som kommer att byggas för kunden Förbo AB. Kontraktssumman uppgår till 33 miljoner med planerad byggstart i juli.

Skanska kommer att bygga fyra radhuslängor i två plan om sammanlagt 32 lägenheter. De nya hyresrätterna får tjock isolering i väggar, golv och tak, treglasfönster och på taken monteras solfångare.

Husen kommer att producera mer värme än det behöver för uppvärmning av luft och vatten. Överskottet levereras sedan till det lokala fjärrvärmenätet under den varma delen av året.

– Genom nybyggnation med energieffektiva lösningar bidrar vi till att kommunen lever upp till sina mål vad gäller tillväxt och miljö. Det är en viktig uppgift för oss, säger Ulla Hamnlund-Eriksson, VD på Förbo AB.

Planerad byggstart är den första juli i år och husen beräknas vara färdigställda i augusti 2011. Projektet kommer att sysselsätta ett tjugotal personer.

– Det är otroligt spännande att få vara med och bygga plusenergihus och det ligger helt i linje med vårt gröna byggande, säger Sten-Åke Ottosson, distriktchef på Skanska.

Under byggtiden kommer Skanska att arbeta utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanskas egen miljömärkning av byggarbetsplatser. På dessa arbetsplatser är ambitionen avseende miljöarbetet extra hög där bland annat belysning, uppvärmning och annan energianvändning anpassas för att vara så låg som möjligt. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter, flaskvatten blir kranvatten och mycket annat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten-Åke Ottosson, distriktschef, Skanska, tel: 010-448 43 14
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 88 28
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • plusenergihus

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08