Pressmeddelande -

Skanska bygger sjukhus i USA för USD 42 miljoner, ca 310 miljon kronor

Skanska ska leda utbyggnaden av ett sjukhus i Houston,Texas, USA. Kontraktssumman uppgår till USD 42 miljoner, ca 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det andra kvartalet. Kund är Harris County Hospital District.
Projektet avser en ca 16.000 kvm stor utbyggnad av Holly Hall-sjukhuset i södra Houston. Den nya femvåningsbyggnaden ska inrymma specialkliniker för bl a strålbehandling och röntgen.
Arbetet på plats inleds i augusti och ska slutföras i juli 2012.
För samma kund genomför Skanska för närvarande även två utbyggnader av sjukhuset LBJ Hospital i nordöstra Houston. Dessa uppdrag utförs etappvis och Skanska har hittills kontrakterats för USD 30 miljoner. Följande etapper beräknas uppgå till USD 27 miljoner.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Shelby Adams, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 615 335 1243
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08