Pressmeddelande -

Skanska bygger sjukhus i USA för USD 42 miljoner, ca 310 miljon kronor

Skanska ska leda utbyggnaden av ett sjukhus i Houston,Texas, USA. Kontraktssumman uppgår till USD 42 miljoner, ca 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det andra kvartalet. Kund är Harris County Hospital District.
Projektet avser en ca 16.000 kvm stor utbyggnad av Holly Hall-sjukhuset i södra Houston. Den nya femvåningsbyggnaden ska inrymma specialkliniker för bl a strålbehandling och röntgen.
Arbetet på plats inleds i augusti och ska slutföras i juli 2012.
För samma kund genomför Skanska för närvarande även två utbyggnader av sjukhuset LBJ Hospital i nordöstra Houston. Dessa uppdrag utförs etappvis och Skanska har hittills kontrakterats för USD 30 miljoner. Följande etapper beräknas uppgå till USD 27 miljoner.
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Shelby Adams, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 615 335 1243
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08