Pressmeddelande -

Skanska bygger Statoils nya kontor i Bergen för NOK 1,3 miljarder, cirka 1,5 miljarder kronor

Skanska har fått i uppdrag att bygga Statoils nya kontor i Bergen, Norge. Kontraktssumman uppgår till NOK 1,3 miljarder, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för tredje kvartalet.

Projektet omfattar ett nytt kontor om 55 000 kvadratmeter i Sandsli, Bergen, dimensionerat för 1 100 arbetsplatser. Kontorsbyggnaden kommer bl.a. att inrymma tekniska rum, parkeringsanläggning och varumottagning/lager.

- Projektet för Statoil i Sandsli är ett av de största enskilda byggkontrakt vi någonsin fått. Vi har satt ett av våra bästa team på att leda projektet och de är verkligen motiverade att göra sitt bästa. Jag vill tacka Statoil för förtroendet och är säker på att projektet blir en framgång för alla involverade parter, säger Petter Eiken, VD, Skanska Norge.

Projektet genomförs enligt Skanskas koncept Grön Arbetsplats. Ambitionen är att reducera energiförbrukningen för bland annat belysning och uppvärmning i byggfasen. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.

Byggarbetet inleds i juli och beräknas pågå till januari 2014. Som mest kommer runt 300 personer att vara involverade i projektet.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2010 intäkter på ca 11 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.


För ytterligare information, kontakta:

Annett Aamodt, informationschef, Skanska Norge, tel +47 92 25 10 10
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • skanska
  • statoil
  • parkeringsanläggning
  • varumottagning
  • lager

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08