Pressmeddelande -

Skanska bygger studentbostäder i Norge för 350 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget bygga studentbostäder i Trondheim. Kontraktssumman uppgår till NOK 300 miljoner, ca 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är Studentkårerna i Trondheim.

Kontraktet avser byggande av det nya studentbostadsområdet Berg Studentby och omfattar totalt 17.000 kvm fördelat på 644 studentrum och gemensamhetslokaler. I uppdraget ingår även vissa rivningsarbeten.

Arbetet inleds i december och ska vara färdigställt i december 2010.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har ca 4.500 medarbetare. Skanska Norge hade 2007 intäkter på ca 12,8 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostadsprojekt och PPP-projekt, offentlig-privat samverkan.För ytterligare information, kontakta:

Geir Linge, informationschef, Skanska Norge, tel +47 4000 6400
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08