Pressmeddelande -

Skanska bygger tågtunnel i New York för USD 52 miljoner, ca 380 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att utforma och bygga en ny tågtunnel i New York, USA. Skanskas andel av kontraktssumman uppgår till USD 52 miljoner, ca 380 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet. Skanska har 20 procent av den totala kontraktssumman som uppgår till USD 258 miljoner.

Kund är New Jersey Transit.

Kontraktet avser Palisades Tunnel som ingår i den nya förbindelsen Trans-Hudson Express Project (THE Project). Med THE Project fördubblar NJ Transit sin tågkapacitet mellan New Jersey och New York.

Palisades Tunnel omfattar två ca 1600 m långa tunnelrör som dels grävs och täcks över, dels borras med en TBM, tunnelborrmaskin. De färdiga tunnlarnas inre diameter blir ca 7,2 meter. Ett schakt med 36 meters diameter och sex tunnelkorsningar ingår också i projektet.

Arbetet har inletts och ska slutföras i december 2013.

Design-Builduppdraget genomförs av Skanska USA Civil i ett konsortium där även Schiavone och Shea ingår med 50 respektive 30 procent. I New York bygger Skanska tillsammans med samma partners även ut tunnelbanelinjerna 7th line och 2nd Avenue line.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08