Pressmeddelande -

Skanska bygger ut universitet i Florida, USA, för USD 55 miljoner, ca 395 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga en ny byggnad för forskning och undervisning vid universitetet i Tampa, Florida. Kontraktssumman uppgår till USD 55 miljoner, motsvarande ca 395 miljoner kronor, vilket har inkluderats i orderingången för det fjärde kvartalet 2009.
Kund är University of South Florida (USF).


Den nya anläggningen, Interdisciplinary Science Teaching and Research Facility, ska byggas på universitetets centrala campus i Tampa. Byggnaden omfattar ca 22.000 kvm och ska rymma lokaler för forskning och undervisning inom fysik, biologi, kemi, anatomi och nanoteknologi.
Byggnaden utformas med sikte på att uppfylla kraven på guldnivå enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Skanska USA Building inom Skanska USA genomför projektet som
inleds inom kort och ska slutföras i augusti 2011.

USF är ett offentligt universitet som grundades 1956. Universitetet har expanderat kraftigt under 2000-talet och har idag ca 39.000 studenter.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrutkurbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2008 uppgick intäkterna i USA till ca 63 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:


Nicole Didda, informationschef, Skanska USA,
tel +1 917 438 4596
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.


Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • university of south florida

Regioner

  • Utanför Sverige

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08