Pressmeddelande -

Skanska får service- och underhållsuppdrag i Brasilien för USD 44 miljoner, ca 340 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att genomföra service och underhåll av cisterner för lagring av olja, alkohol och kemiska derivat i Brasilien. Kontraktssumman uppgår till USD 44 miljoner, ca 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet. Kund är Transpetro (Petrobras Transportes), ett dotterbolag till Petrobras – det statliga brasilianska oljebolaget som är en av Skanskas återkommande kunder inom energisektorn i Latinamerika. Kontraktet som löper i två år avser såväl inspektion som genomförande av nödvändiga service- och underhållsåtgärder på ett stort antal cisterner vid sju olje- och gasterminaler i provinserna Sao Paolo och Minas Gerais. Drift och underhåll av olje- och gasanläggningar är vid sidan om byggtjänster för den internationella energiindustrin Skanska Latin Americas huvudsakliga kärnverksamhet. Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggbolag och en av Skanskas mest lönsamma enheter. Bolaget med ca 10.000 medarbetare hade förra året intäkter på ca 3,6 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Ämnen

  • Företagande

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08