Pressmeddelande -

Skanska får skolprojekt i Michigan, USA, för USD 69,5 miljoner, ca 540 miljoner kronor

Skanska ska leda ett skolbyggnadsprojekt i Royal Oak, Michigan. Ordersumman uppgår till USD 69,5 miljoner, ca 540 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet. Kund är skolmyndigheten i Southfield, en kommun i Detroit-området. Uppdraget gäller såväl upprustning som utbyggnad av ett antal skolbyggnader. Därutöver ska en ny ca 6.000 kvm stor skola byggas i Royal Oak. Flera av distriktets grundskolor ska byggas ut och moderniseras för att skapa funktionella och moderna skolmiljöer. Det gäller bl a att byta ut installationer för att förbättra luftkonditionering och kommunikationer samt reducera energiåtgången. Arbetet inleds i sommar för att vara avslutat till hösten 2008. Skolorna kommer att vara öppna under genomförandet. Men för att minimera störningar kommer byggarbetet att intensifieras under lovperioder och icke lektionstid. Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Bolaget assisterar även vid validering av anläggningar för läkemedelsindustrin. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 4.000 medarbetare. Förra året uppgick intäkterna till ca 30 miljarder kronor. För ytterligare information, kontakta: Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99 Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications, Skanska USA Building, tel +1 973 753 3450 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08