Pressmeddelande -

Skanska får stort återuppbyggnadsprojekt på World Trade Center-området - Skanskas andel uppgår till ca USD 358 miljoner, ca 2,7 miljarder kronor

Skanska får stort återuppbyggnadsprojekt på World Trade Center-området - Skanskas andel uppgår till ca USD 358 miljoner, ca 2,7 miljarder kronor Skanska är ett av de ledande företagen i det konsortium som har kontrakterats för att bygga den nya knutpunkten för pendeltåg, World Trade Center Transportation Hub, på Ground Zero-området i New York. Ordersumman beräknas uppgå till totalt USD 1,1 miljarder uppdelat på två etapper om USD 200 miljoner respektive USD 900 miljoner. Skanskas andel uppgår till 32,5 procent, motsvarande totalt ca USD 358 miljoner, ca 2,7 miljarder kronor. Skanskas andel av den totala kontraktssumman kommer att inkluderas i orderingången i ett par omgångar under året. Ordern är en av Skanskas hittills största i USA. Kund är Port Authority of New York and New Jersey som är en av Skanskas återkommande kunder i New York. För samma kund har Skanska bl a byggt JFK Airtrain som färdigställdes 2003. Det framgångsrika genomförandet var en avgörande faktor för att kunden åter valde Skanska för ett stort projekt. I det nya uppdraget ingår omfattande underjordsarbeten, som att bygga och inreda såväl tågtunnlar med tillhörande spårläggning som att utföra installationer för kraft-, kommunikations- och signalsystem samt luftkonditionerade plattformar. I projektet ingår också omkring en km gångtunnlar som ska förbinda PATH-stationen med övriga tåg och tunnelbanelinjer. World Trade Center Transportation Hub ska bli en knutpunkt där totalt 13 tunnelbanelinjer samt PATH-systemets och New York City Transits pendeltåg kommer att sammanstråla. Anläggningens spektakulära stationsbyggnad ritas av den kände arkitekten Santiago Calatrava. Arbetet inleds i början av 2006 och anläggningen ska tas i bruk under 2009. Skanska och Fluor är huvudägare till joint-ventureföretaget Phoenix Constructors där även Granite Construction Inc och Bovis Lend Lease ingår. Fluor Enterprises leder joint-ventureföretaget. Projektet finansieras dels av statliga Federal Transit Administration, med medel som har öronmärkts för återuppbygganden av Nedre Manhattan, dels av Port Authority of New York and New Jersey. Skanska är redan på plats i området för att bygga Dey Street Concourse. Detta projekt avser nya gångtunnlar och entréer till tunnelbanelinjerna vid Dey Street Concourse som ska förbinda World Trade Center Transportation Hub med Fulton Street Transit Center. Uppdraget påbörjades under 2005 och kontraktssumman uppgår till USD 133 miljoner, ca en miljard kronor. Både World Trade Center Transportation Hub och Dey Street Concourse utgör delar av återuppbyggnaden för Nedre Manhattans infrastruktur efter terrorattackerna 2001. Byggaktiviteterna ska genomföras med särskild hänsyn till den känsliga omgivningen. För ytterligare information, kontakta: Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99 Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2004 uppgick till 121 miljarder kronor. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08