Pressmeddelande -

Skanska fortsätter energisatsning för kommersiella fastigheter

Skanska ansöker om att blir EU GreenBuilding partner på företagsnivå vilket innebär att minst 75% av de nya byggnader som utvecklas uppfyller kraven om minst 25% lägre energianvändning än myndighetskraven. Skanska fortsätter därmed sin satsning med att minska energianvändningen och klimatpåverkan i de fastigheter som utvecklas i egen regi.

- Det är både roligt och oerhört viktigt för både Sverige och Europa att Skanska går i bräschen för energi- och miljöarbetet genom att utvidga sitt deltagande i GreenBuilding till att omfatta alla fastigheter. Det är just initiativ som detta som är avgörande inspirationskällor, säger Sofie Roy Norelid på Fastighetsägarna.

Under året har ytterligare fyra av Skanskas kontorsfastigheter fått EU stämpeln GreenBuilding; Sturegatan i Sundbyberg, Projekt Gårda i Göteborg, samt Citykajen och Österport i Malmö. Ansökningar är på gång för ytterligare ett flertal fastigheter, däribland Tower i Köpenhamn och Linhtulahti i Helsingfors. Skanska har också sett över sina logistik- och handelsfastigheter och konstaterar att även detta fastighetsbestånd kan klassas enligt GreenBuilding.

- Vår GreenBuilding portfölj har under året ökat i snabb takt och beslut är nu taget att samtliga av våra nya kontorsprojekt ska utvecklas och byggas enligt GreenBuilding. Att bli EU GreenBuilding partner på företagsnivå är därför ett naturligt steg i vår fortsatta miljösatsning, säger Hans Wallström miljöchef på Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Under 2008 certifierades Skanskas kontorsfastighet Hagaporten 3 i Solna enligt GreenBuilding och blev därmed den första byggnaden i Sverige som godkänts enligt de nya, hårdare byggreglerna.

- Vi har beslutat oss för att bli det ledande gröna projektutvecklings- och byggföretaget bl.a. genom att utveckla ekonomiskt attraktiva, "gröna" lösningar för våra kunder. Vi märker ett tydligt ökat intresse på GreenBuilding från våra kunder vilket är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med att bygga energieffektivare och klimatsmartare byggnader har gett resultat. På sikt tror vi att det kommer att bli allt vanligare att företag enbart accepterar att bedriva verksamhet i miljömärkta lokaler, säger Hans Wallström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Wallström, miljö- och arbetsmiljöchef,
Skanska Kommersiell Utveckling Norden, tel: 08-504 350 43
Sofie Roy Norelid, Fastighetsägarna, tel: 08-613 57 21

Skanska Kommersiell Utveckling Norden arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt såsom kontor, logistik och volymhandelsanläggningar. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden är uppdelat i tre regionbolag: Göteborg, Stockholm och Öresund.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08