Pressmeddelande -

Skanska fortsätter utbyggnaden av nya Skärholmen Centrum - får tredje uppdraget för 500 miljoner kronor

Skanska har fått sitt tredje kontrakt för om- och tillbyggnaden av Skärholmen Centrum utanför Stockholm. Totalentreprenaden värd ca 500 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2006. Avtalet innebär att CentrumKompaniet utnyttjar en option från det första kontraktet från 2004. Skanskas samlade uppdrag inklusive de två första etapperna uppgår därmed till totalt 1,4 miljarder kronor. Det nya uppdraget gäller den tredje etappen som omfattar ca 48.000 kvm butiksyta, lager och allmänna utrymmen. De föregående etapperna omfattar ca 160.000 kvm. Arbetet på etapp tre inleds i juni 2006 och avslutas 2008 då Nya Skärholmen Centrum ska stå klart. Centrumanläggningen som ursprungligen byggdes på 1960-talet utökas till ca 90.000 kvm uthyrningsbar yta. Skärholmen Centrum blir därmed ett av Nordens största köpcentrum. De ca 130 befintliga butikerna bibehåller sina ordinarie öppettider under byggtiden. Hela förändringsprojektet ingår i Söderortsvisionen, Stockholms Stads satsning för uppgradering av Stockholms södra stadsdelar. För ytterligare information, kontakta: Mats Nyström, regionchef, Hus Stockholm Syd, Skanska Sverige, tel 08-504 363 09 eller 070-537 12 60 Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99 Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 54.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2005 uppgick till 125 miljarder kronor.

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08