Pressmeddelande -

Skanska och Costain bygger Crossrail-station i London

Skanska och Costain har fått i uppdrag att ansvara för bygget av Crossrail Paddington Station. Projektet kommer att genomföras i ett joint venture där Skanskas andel är 50 procent. Kontraktssumman uppgår till runt 150 miljoner pund och värdet på Skanskas andel motsvarar 75 miljoner pund, cirka 770 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för tredje kvartalet.

Nya Crossrail Paddington Station är den första stationen som byggs i det brittiska järnvägsprojektet Crossrail, som ska länka samman västra och östra London. Den nya stationen i Paddington har designats för att maximera utrymmet och samtidigt bevara historiska inslag från huvudstationen i Paddington. Arbetet inleds omgående och beräknas vara slutfört 2018.

Skanska UK med cirka 4 500 medarbetare hade 2010 intäkter som uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK, tel +44 1923 423 905
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media: 010-448 88 99
  
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • skanska
  • costain
  • crossrail paddington station

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08