Pressmeddelande -

Skanska och Familjebostäder bygger 137 hyresrätter i Stockholm

Skanska och Familjebostäder ska bygga 137 hyreslägenheter i Årstadal, Liljeholmen i Stockholm. Projektet bygger på ett samarbetsavtal där båda parter ska arbeta för att sänka kostnaderna i projektet. Att hitta lösningar för att effektivisera byggprocessen kommer därmed att löna sig för samtliga. - För det första känns det särskilt bra att påbörja byggandet av fler hyresrätter i Stockholm, behovet är som bekant mycket stort, säger Ingvar Andreasson, teknisk direktör på Familjebostäder. För det andra har vi hittat en för oss ny samarbetsform tillsammans med Skanska som ger oss båda en tydlig morot att samarbeta öppet och hitta kostnadseffektiva lösningar. Redan innan bygget startat finns ett konkret exempel på hur modellen skurit en kostnad. I stället för att Skanska skulle hyra dyr mark för byggbodar bredvid tomten där hyresrätterna ska byggas kunde Familjebostäder genom sitt nätverk hyra mark billigare. Det gynnar projektet som helhet. - Behovet av hyresrätter är mycket stort och det krävs olika lösningar för att komma igång med byggandet. En effektivare byggprocess med fokus på ökat samarbete, nya lösningar och genomtänkt inköpsarbete är vårt bidrag i det här projektet, säger Rolf Lundqvist, affärschef Skanska. Projektet upphandlades i konkurrens i inledningsskedet, enligt Lagen om offentlig upphandling. Därefter sågs samarbetsformen över för att skapa öppenhet och kunna sänka kostnader och effektivisera byggprocessen. För att sänka kostnaderna i projektet ska Skanska och Familjebostäder: · använda effektiva tekniska lösningar · utnyttja Skanskas och Familjebostäders inköpskällor runt om i världen, t ex när det gäller badrumsporslin och snickerier · effektivisera produktionen genom exempelvis prefabricerade element · se till att skapa förutsättningar för effektivare förvaltning, det vill säga långsiktigt låg kostnad för förvaltningen Första inflyttningen sker under hösten 2005. För bilder kontakta Anna Näslund, tel 08-504 355 46, anna.naslund@skanska.se För ytterligare information kontakta Rolf Lundqvist, Affärschef Skanska Sverige, tel. 08-504 36 074, mobil 070-516 67 80 Ingvar Andreasson, Teknisk direktör Familjebostäder, tel. 08-737 20 00.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08