Pressmeddelande -

Skanska planerar nyanställa 2 000 medarbetare i Sverige efter förbättrad orderingång


Skanska ser nu en förbättrad ordersituation i den svenska byggverksamheten. Den senaste veckan har Skanska vunnit flera stora byggprojekt, bland annat universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna och Kongress Konsert Hotell-projektet i Malmö. Tillsammans med ett ökat bostadsbyggande och fler förfrågningar från privata kunder bidrar detta till en ökad efterfrågan på nya medarbetare.

Bedömningen är att Skanska kommer att behöva anställa drygt 2 000 medarbetare de närmaste åren. Samtidigt kommer företaget att behöva öka inköpen från underentreprenörer med motsvarande ytterligare ca 2 000 tjänster. Totalt rör det sig om ett behov på drygt 4 000 personer, framför allt i storstadsregionerna.

Bygget av Nya Karolinska Solna, som börjar i sommar och pågår under sju års tid, kommer ensamt att behöva ca 2 000 personer på arbetsplatsen och får därmed stor positiv påverkan på sysselsättningen inom byggsektorn i Stockholmsregionen.

I den nya strategin för Skanska Sverige som gäller fram till 2015 kommer det också att finnas konkreta mål för att öka mångfalden i företaget. Ett exempel på detta är det nya målet att 40 procent av dem som anställs från högskolor och universitet ska vara kvinnor.

– Nu när vi rekryterar får vi en chans att ytterligare öka andelen kvinnor inom Skanska Sverige. Fokus kommer att vara på att rekrytera in fler kvinnor, både med yrkeserfarenhet och de som kommer direkt från studier, säger Anders Danielsson, VD på Skanska Sverige.

På yrkesarbetarsidan kommer den största utmaningen vara att rekrytera duktiga medarbetare inom kärnkompetenserna trä och betong. Men det finns ett behov över tiden inom samtliga yrkeskategorier.

Skanska ser också en stor potential i att kunna locka till sig erfarna produktions- och projektchefer genom att erbjuda spännande projekt och en tydlig utvecklingsplan för ambitiösa medarbetare. Företaget kommer redan till hösten att öka sin närvaro på högskolor och universitet, som ett resultat av att många kommer att anställas direkt från studier.

– Erfarna byggchefer kan ta en direktkontakt med Anders Tiger som är ansvarig för chefsförsörjning. Det gör att vi redan idag kan få in de bästa projektcheferna i Sverige och jag är säker på att vi kommer att fortsätta attrahera de bästa i branschen, säger Anders Danielsson.

Under lågkonjunkturen har Skanska Sverige skapat en omfattande möjlighet att söka nya utmaningar hos företaget. Navet i den satsningen är Skanskas hemsida www.skanska.se/Jobba-hos-oss.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susan Westberg, personaldirektör, Skanska Sverige, tel: 010-448 80 20.
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel: 010 – 448 88 28.
Direktnummer för media, tel: 010 – 448 88 99.

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08