Pressmeddelande -

Skanska rustar upp miljonprogramsbostäder i Borås för 44 miljoner


Skanska har vunnit uppdraget att renovera 220 lägenheter i åtta miljonprogramshus på Hässleholmen i Borås åt kunden AB Bostäder i Borås. Kontraktssumman uppgår till drygt 44 miljoner kronor. Ombyggnaden påbörjas i juni i år och inflyttning beräknas ske i november 2012.


Ombyggnaden omfattar 220 lägenheter fördelade på åtta huskroppar på Våglängdsgatan på Hässleholmen. Bostäderna som är byggda under miljonprogramsåren är i stort behov av upprustning. Förutom renovering av tak, fönster och entreér målas fasaderna om och hyresgästerna får också en attraktivare utemiljö.

– Det känns bra att vi nu rustar upp och förbättrar boendemiljön för våra hyresgäster. Skanska har under många år byggt upp en bred kompetens inom upprustning av miljonprogramsområden och jag ser framemot renoveringen av husen på Våglängdsgatan, säger Bengt Engberg, affärsutvecklingschef AB Bostäder i Borås.

Under byggtiden kommer Skanska att arbeta utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanskas egen miljömärkning av byggarbetsplatser. På dessa arbetsplatser är ambitionen avseende miljöarbetet extra hög där bland annat belysning, uppvärmning och annan energianvändning anpassas för att vara så låg som möjligt. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter, flaskvatten blir kranvatten och mycket annat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Johansson, distriktschef, Skanska, tel: 010-448 60 09
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel: 010-448 88 28
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Borås

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08