Pressmeddelande -

Skanska säljer Chalmers Teknikpark i Göteborg - vinsten uppgår till 62 miljoner kronor

Skanska säljer den delägda kontorsfastigheten Chalmers Teknikpark i Göteborg. Försäljningspriset uppgår till 167 miljoner kronor med en vinst på 62 miljoner kronor vilket redovisas i det fjärde kvartalet. Skanskas andel av den samägda fastigheten uppgår till två tredjedelar och återstående del ägs av F O Peterson & Söner. Därmed redovisas 33,3 procent som minoritetens andel av resultatet.

Köpare är högskolans fastighetsbolag Chalmersfastigheter AB. Tillträde sker under oktober 2008.

Fastigheten som är belägen inne på Chalmers Tekniska Högskolas campusområde omfattar totalt ca 10.500 kvm. Den ursprungliga fastigheten uppfördes 1987 och utökades 1996 med ytterligare en byggnad.

Bland hyresgästerna i Chalmers Teknikpark återfinns t ex Volvo, CIT och IQube.

- Köpet ger Chalmers möjlighet att ansvara över campus Johannebergs utveckling. Därigenom kan vi utveckla vår verksamhet och skapa en effektiv nod för näringslivssamverkan inom samhällsbyggnad, material och energi som nu utvecklas på Chalmers Johanneberg. Tanken är ökad samverkan med näringslivet, andra universitet och samhället. Detta är viktigt för hela regionen, säger Karin Markides, rektor på Chalmers.

- Tillsammans med högskolan och Business Region Göteborg har vi bidragit till att främja samarbetet mellan näringsliv och högskola. Många nya och innovativa företag har etablerat sig i teknikparken där samverkan med högskolan varit en avgörande faktor för valet av lokaler. Nu går vi vidare för att fokusera på att utveckla nya möjligheter i Göteborgsområdet, säger Cecilia Fasth, VD för Skanska Fastigheter Göteborg AB.

I Göteborg utvecklar Skanska för närvarande bl a ett nytt kontorshus i Gårda. Det får en stark miljöprofil och blir Göteborgs första med EU GreenBuilding-märkning. Det innebär att husets energianvändning blir minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer för nybyggda fastigheter.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.


För ytterligare information, kontakta:

Cecilia Fasth, VD, Skanska Fastigheter Göteborg, tel 070-528 38 15
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Göteborg

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08